HelsaMi
Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Nasjonalt referanselaboratorium GBS

Streptococcus agalactiae eller gruppe B streptokokker (GBS) er hovedårsak for blodforgiftning, lungebetennelse og hjernehinnebetennelse i nyfødtperioden (de første 3 levemånedene) med vanligvis i underkant av 50 tilfeller per år i Norge. Også de gravide eller mødre i barsel kan bli rammet av alvorlig GBS-sykdom. Utover det er det over 100 tilfeller med alvorlig GBS-sykdom hvert år hos andre pasienter, vanligvis eldre eller pasienter med andre alvorlige sykdommer.

Skjema for innsending av stammer

Generelt

Avdeling for medisinsk mikrobiologi har hatt funksjonen som nasjonalt referanselaboratorium for Streptococcus agalactiae eller gruppe B streptokokker (GBS) siden 2006. Før det har laboratoriet i mange år typet norske GBS-stammer på kollegial basis. Stammer som types kommer fra alle mikrobiologiske laboratorier i Norge og det er god overenstemmelse mellom antall invasive tilfeller meldt til MSIS og antall stammer sendt til oss.

Mer informasjon

Folkehelseinstitutt om GBS

MSIS – FHIs statistikkside for meldepliktige infeksjonsykdommer

Typing

Rutinemessig typer vi de kapsulære polysakkarider og overflateproteiner ved påvisning av de tilsvarende gener med PCR. De opprinnelige teknikkene basert på immunologiske metoder brukes innimellom i forskningssammenheng eller for verifisering. Overgangen fra immunologiske til genteknologiske metoder skjedde ved årsskiftet 2005/2006.

Utvidet typing kan utføres ved behov. Det vil først og fremst være ved spørsmål rundt smitte. Vi er også interessert i å samarbeide om typing av stammer i forskningssammenheng, enten med rutinemetoder eller med videregående metodikk.

Tilgjengelige typingsteknikker:

Anvendelse​Mål​Teknikk​Anmerkninger
​RutineKapsel-
polysaccarid
Multiplex-PCR​​Immunologiske
teknikker
tilgjengelig
​Overflate-
proteiner
Multiplex/
singel-PCR
​Immunologiske
teknikker
tilgjengelig
Utvidet typing/ Forskning ​ ​​Repeterte områder i genomet.​Multi-locus
variable repeat
assay (MLVA)
​Svært god i utbruddssammenheng
Husholdnings-
gener
​Multi-locus
sequence typing
(MLST)
​Internasjonal referansemetode for epidemiologiske sammenligninger,
se også http://pubmlst.org/sagalactiae/
​Helgenomisk Pulsfeltgele-
elekroferese (PFGE)
​Bra i utbruddssammenheng


 

Rutinetypingen

Kapselantigenene
Ti forskjellige varianter av polysakkaridkapselen er beskrevet, nummerert med romertall: Ia, Ib, II-IX. Av disse finner vi i Norge, som ellers i verden, oftest type III. Den står for ca. 30% av alle stammer, men for over 50% av stammene vi mottar fra nyfødte. Kapseltype V er nest viktigst, særlig hos de eldre pasientene med invasiv GBS sykdom. Deretter følger i avtagende hyppighet IV, II og Ib. Typene VI til VIII er rariteter, mens type IX, som ble først beskrevet i 2007, forekommer i lav antall og kan være en ”emerging” type.

Overflateproteiner
Overflateproteinene opptrer vanligvis med de samme kapselantigenene (se tabell nedenfor), divergerende kombinasjoner kan altså gi epidemiologisk ekstrainformasjon. Nomenklaturen av Streptococcus  agalactiaes overflateproteiner er forvirrende og det eksisterer flere navn for noen av disse som blir brukt av ulike miljøer i verden. Siden vi påviser genene angir vi navnet på disse i våre svar.

Nomenclature and characteristics of GBS c and R proteins (etter L. Bevanger, des. 2005)

Designation​Alternate designation​Gene​Most common capsular serotype associated
​C proteins ​ ​ ​
​beta​bac​lb, II
​alpha​bca​lb, II
​Alp1​Epsilon​epsilon​la, IV
​R proteins ​ ​ ​
​R1​Alp2​alp2*​III
​R1​Alp3 (R28)​alp3*​V, VIII
​R3​V
​R4​Rib​rib; r4​III

* I rutinetypingen besvares disse med alp 2/3, alp2 forekommer sjelden.
 

Forskning

Avdeling for medisinsk mikrobiologi og det tilsvarende miljøet ved Det medisinske fakultet, NTNU har interessert seg for GBS siden slutten av 1970-tallet. Lars Bevanger og Johan A. Mæland og i perioder Augusta Kvam har først og fremst interessert seg for bakterienes overflateproteiner. Noen av disse ble først beskrevet av Trondheimsmiljøet.

Aktiviteten har ført til rundt 40 artikler i internasjonale tidskrifter. Referansefunksjonen samarbeider for tiden med Universitetet i Katmandu og Oslo Universitetssykehus. Dessuten foregår et samarbeid med Norsk veterinærinstitutt om GBS i norske melkekyr.

Referansefunksjonen har assistert ved følgende vitenskapelig arbeid:

Doktorgrad

 • 2018 Anne Karin Brigtsen, UiO: University of Oslo
  Maternal Colonization with Group B Streptococcus (GBS).
  Epidemiology, Microbiology and Clinical Outcomes in the Oslo GBS study.
 • 2012 Andreas Radtke, NTNU
  Molecular Methods for Typing of Streptococcus agalactiae With Special Emphasis on The Development and Validation of a Multi-Locus Variable Number of Tandem Repeats Assay (MLVA)
 • 2012 Rooyen Tinago Mavenyengwa, NTNU
  Streptococcus agalactiae in pregnant woman in Zimbabwe
 •  2008:  Håkon Bergseng,  NTNU  
  Aspects of Group B streptococcus (GBS) disease in the newborn
 •  2007:  Elisabet Persson, GØTEBORGS UNIVERSITET  
  Group B streptococci and other Neonatal infections
 •  2002:  Sylvester Rodgers Moyo,  NTNU / UNIVERSITY OF ZIMBABWE  Studies on Streptococcus agalactiae (Group B Streptococcus) surface-anchored Markers With Emphasis on Strains and Human sera From Zimbabwe
 • 1985:  Lars Bevanger,  NTNU
  Studies of the Ibc (c) Protein Antigens of Group B Streptococci

Hovedfag/Mastergrad

 • 2020 Adelle Basson
  Elucidating the gene encoding the R3 surface protein in Streptococcus agalactiae
 • 2019 Torunn Gresdal Rønning
  Comparative genomics of Streptococcus agalactiae from adults with invasive infection
 • 2014 Adriana Maria Sanabria Moreno, NTNU
  An Attempt to Elucidate the Encoding the Surface Exposed Proteins R3, Z1 and Z2 in Two Strains of Streptococcus agalactiae from Zimbabwe
 • 1998 Lene Nanette Johannessen, NTNU
  Opsoninaktivitet av antistoffer mot overflateproteiner hos Streptococcus agalactiae

Årsrapporter

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Kontakt

Jan Egil Afset overlege, professor
jan.afset@ntnu.no   
Telefon 992 67367/ 725 73319

Aleksandra Jakovljev overlege
Aleksandra.Jakovljev@stolav.no
Telefon 725 76260 ​

.
Camilla Olaisen spesialbioingeniør
Camilla.Olaisen@stolav.no

Telefon 725 76230​

Torunn Gresdal Rønning bioingeniør
torunn.gresdal.ronning@stolav.no
Telefon 728 36164

Fant du det du lette etter?