HelsaMi

Medfødte misdannelser/generalisert sykdom hos nyfødte

Etiologisk agens
Rubellavirus, cytomegalovirus, herpes simplex-virus, hepatitt B virus, HIV, enterovirus, parvovirus B19, varicella-zoster virus, Toxoplasma gondii

Prøvemateriale
Serumprøve (samtidig prøve av mor). Halsprøve, spinalv., urin, evt. vesikkelvæske og feces. Fostervannsprøve eller placenta.

Forsendelse
Væskeprøver sendes på steril beholder. Rask transport.
Biopsier legges i steril beholder tilsatt litt saltvann for å hindre inntørking. Rask transport.
Prøver på pensel i transportmedium tåler vanlig postgang, og kan sendes i romtemperatur.
Feces sendes på sterilt glass uten tilsetning, helst avkjølt.
Serum kan sendes i romtemperatur.

Kommentar
Serumprøve bør tas fra både mor og barn. Serologi tilbys for alle nevnte agens unntatt enterovirus. Organprøver/huromsvæsker eller fostervann til PCR har høyest prioritet, men serologi gir viktig tileggsinformasjon. Serologi er den primære diagnostiske metode for hepatitter, HIV, Toxoplasma og rubella.

Fant du det du lette etter?