Luftveisinfeksjon, viral

Brukerhåndbok Medisinsk mikrobiologi

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Mest aktuelle etiologiske agens

Hos barn: Rhinovirus, parainfluensavirus, respiratorisk syncytialt (RS)-virus, adenovirus, coronavirus, humant bocavirus, humant metapneumovirus og influensavirus.
Hos voksne: Rhinovirus, influensavirus, parainfluensavirus, coronavirus.
Bakterier som Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae og Bordetella pertussis kan også gi lignende kliniske bilder.

Prøvemateriale

Nasopharynxaspirat til PCR anbefales for sykehusinnlagte barn. Nese- eller halspensel til PCR anbefales for barn i allmennpraksis samt til voksne generelt. Nesepensel gir høyere sensitivitet for de fleste luftveisvirus. Hals- og nesepensel er likeverdige for bakteriene Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae og Bordetella pertussis.

Forsendelse

Penselprøve på virus transportmedium. Kan sendes i romtemperatur.

Kommentar

Laboratoriets leger vil vurdere hvilke virus som er aktuelle basert på klinikk og epidemiologisk situasjon. Ved spesifikke ønsker om enkeltvirus, vennligst oppgi disse i fritekst. Kartbasert informasjon om hvilke virus som "går" finner du her.

Laboratoriets leger vil prioritere bakterieanalyser som har behandlingsmessig konsekvens (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae og Bordetella pertussis) dersom de kliniske opplysninger ikke tilsier at andre analyser bør utføres.

Fant du det du lette etter?