Luftveisinfeksjon, viral

Brukerhåndbok Medisinsk mikrobiologi

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Mest aktuelle etiologiske agens

Hos barn: Rhinovirus, parainfluensavirus, respiratorisk syncytialt (RS)-virus, adenovirus, coronavirus, humant bocavirus, humant metapneumovirus og influensavirus.
Hos voksne: Rhinovirus, influensavirus, parainfluensavirus, coronavirus.
Bakterier som Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae og Bordetella pertussis kan også gi lignende kliniske bilder.

Prøvemateriale

Nasopharynxaspirat til PCR anbefales for sykehusinnlagte barn. Nese- eller halspensel til PCR anbefales for barn i allmennpraksis samt til voksne generelt. Nesepensel gir høyere sensitivitet for de fleste luftveisvirus. Hals- og nesepensel er likeverdige for bakteriene Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae og Bordetella pertussis.

Forsendelse

Penselprøve på virus transportmedium. Kan sendes i romtemperatur.

Kommentar

Analyser som har behandlingsmessig konsekvens (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae og Bordetella pertussis) prioriteres dersom annet ikke er oppgitt på rekvisisjonen. Se for øvrig www.stolav.no/mikrobiologi for informasjon om hvilke virus som «går».

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.