HelsaMi

LØST: Feilen ved optisk lesing av rekvisisjoner funnet

Feilen ved optisk lesing av rekvisisjoner på Felles prøvemottak, Avdeling for medisinsk biokjemi er funnet.
Optisk lesing fungerer og alt er ok fra 11.1.2016.