Legionellose

Brukerhåndbok Medisinsk mikrobiologi

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Etiologisk agens

Legionella spp (hyppigst L. pneumophila gr1)

Prøvemateriale/Prøvetaking

Materiale til PCR eller dyrkning: Ekspektorat, bronkialsekret, bronkialskyllevann.
Hosteprøve og indusert sputumprøve tas om morgenen.
Unntaksvis, og kun ved spesiell mistanke om pontiac-feber, kan halspensel til PCR tas.
Urin til undersøkelse på legionellaantigen. Serologi anbefales som hovedregel ikke. Kan utføres i spesielle tilfeller etter avtale.

Forsendelse

Sendes på sterile glass i romtemperatur. Oppbevares kjølig. Urinprøve i sterilt glass uten borsyre.

Kommentar

Antigenundersøkelse av urin benyttes først og fremst i hastesituasjoner. Vær oppmerksom på at analysen har relativt lav sensitivitet og detekterer kun Legionella pneumophila serogruppe 1.


 


 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.