Brukerhåndbok medisinsk biokjemi

Kvalitetsservice LMK

Avdeling for medisinsk biokjemi

Kvalitetsservice LMK  er en del av Avdeling for medisinsk biokjemi og tilbyr oppfølging av pasientnære analyseinstrumenter. Pasientnær analysering, PNA, defineres som ”Prøvetaking og analysering i pasientnært område, innenfor sykehuset, men utført utenfor Avdeling for medisinsk biokjemi eller annet sentralt laboratorium”.

 

Kontaktinformasjon

Seksjon prøvetaking og pasientnær analysering.

Aktiviteten har tilhold i prøvetakingspoliklinikken, 1. etasje, Bevegelsessenteret

For blodgassinstrumenter: Fagansvarlig bioingeniør Fredrik Hansen, telefon 728 20372,  fredrik.hansen@stolav.no 

For alle andre henvendelser angående PNA: Fagansvarlig bioingeniør Veronica Sommer, telefon 99206280, veronica.sommer@stolav.no

 

Kvalitetsservice LMKs overordnede mål er å sikre at alle pasientsvar som gis ut fra pasientnære analyseinstrumenter på St. Olavs Hospital er riktige. For at pasientsvarene skal blir riktige må prøvetakingen utføres riktig, utstyr og instrument må være i orden og bruken av utstyret må være korrekt.

Alle avdelinger skal ta kontakt med Kvalitetsservice LMK før innkjøp av PNA-utstyr for å sikre riktig bruk av instrumentet, etablere gode kvalitetskontrollrutiner og sikre gode innkjøpsavtaler.

Kvalitetsservice LMKs oppgaver:

 • Utstyr; valg og utprøving av instrumenter.
  Vi står for rådgivning i forhold til innkjøp av instrumenter.
 • Brukeropplæring, gjerne i samarbeid med leverandør, av helsepersonell som skal betjene instrumentene.
 • Oppfølging av vedlikehold av instrumenter.
 • Oppfølging av kvalitetskontroller
  Vi står for rådgivning i forhold til både innkjøp og analyse av kvalitetskontroller.
 • Sporbarhet og lagring av kontrolldata
  Alle kontrollresultater fra hver avdeling og instrument lagres i minst 3 år.
 • Brukerstøtte
  Vi bistår ved spørsmål vedrørende PNA.

Hver klinisk avdeling har egen kontaktperson eller superbruker som kommuniserer med ”Kvalitetsservice LMK.” Opplæring og nyheter introduseres i avdelingene i samarbeid med kontaktperson.

Følgende PNA-instrumenter er i dag registrert:

 


 

Fant du det du lette etter?