HelsaMi

Kobalamin (vitamin B12) i serum

Avdeling for medisinsk biokjemi har tekniske problemer med analysen.

Mottatte prøver til kobalamin er og blir frosset inntil problemene er løst. Dersom det er behov for raskt analysesvar for enkeltpasienter, ta kontakt på telefon 72573252 og vi vil hjelpe til med forsendelse til annet laboratorium for analyse.