Kiral analyse av amfetamin i urin og serum

Avdeling for klinisk farmakologi

Preparater som inneholder dekstroamfetamin eller lisdeksamfetamin, som omdannes til dekstroamfetamin i kroppen, brukes i økende grad innen behandling av ADHD i Norge. Dette gir nye utfordringer med tanke på rusmiddeldiagnostikk i en gruppe hvor dette er viktig, og ofte av betydning for behandlingen.

​Terapeutisk bruk av amfetamin

Bruksområdet for amfetamin er smalt og begrenser seg stort sett til behandling av ADHD. Amfetaminmolekylet er kiralt, med en "høyrevridd" og en "venstrevridd" form. Amfetamin kan forskrives som vanlig ("racemisk") amfetamin, som dekstroamfetamin (kun den "høyrevridde" formen) eller som lisdeksamfetamin (et stoff som brytes ned til dekstroamfetamin i kroppen). I 2016 fikk ca. 6500 personer i Norge forskrevet ulike amfetaminpreparater (se figur under). Antallet har økt betydelig etter at preparatet Elvanse (lisdeksamfetamin) fikk markedsføringstillatelse i Norge. De fleste pasienter som bruker terapeutiske doser vil ha konsentrasjoner i blod under 1000 nmol/L, men noen få som bruker høye doser kan ligge litt i overkant av dette.

Rusmiddelanalyser ved forskrivning av amfetamin

Pasienter med ADHD har hyppige komorbide ruslidelser eller tidligere rusmisbruk, og forskrivning av amfetaminpreparater forutsetter at det ikke er samtidig rusmisbruk. Av denne grunn er det ofte aktuelt med rusmiddeltesting i denne pasientgruppen. Det vil da være ønskelig å kunne skille bruken av forskrevet legemiddel fra eventuell tilleggsbruk av illegalt amfetamin. Det kan imidlertid være utfordrende å tolke resultatet av amfetaminanalyser hos pasienter som får forskrevet amfetaminpreprater. Vanlige rusmiddelanalyser skiller ikke mellom levo- og dekstroamfetamin, og kan derfor ikke skille mellom inntak av forskrevet dekstroamfetamin og inntak av illegalt amfetamin. For å oppnå dette, må man benytte en kiral analyse som kan skille høyre- og venstreformen av molekylet.

I tabellen nedenfor er det angitt forventede funn ved bruk av ulike analyser.

Preparat​ Innholdsstoff​Vanlig dosering
​Påvises ved
vanlig analyse
Påvises ved
kiral analyse​

Racemisk amfetamin
 NAF

​1:1 blanding av levo- og dekstroamfetamin

30 - 45 mg/ døgnAmfetamin1:1 levo:dekstro

Attentin®

Metamina®

Dekstroamfetamin​20 - 40 mg/døgn​Amfetamin​Kun dekstroamf.*
Adderall®​1:3-blanding av levo- og dekstroamfetamin​20 - 60 mg/døgn​Amfetamin​1:3 levo:dekstro
​Elvanse®​Lisdeksamfetamin30 - 70 mg/døgn​​Amfetamin​Kun dekstroamf.*
​Illegalt amfetamin​Amfetamin og/ eller metamfetamin

​Vanlig rusdose: ≥100 mg

​Amfetamin og/ eller metamfetamin​1:1 levo:dekstro
​* Preparatet Metamina er vist å kunne inneholde noen få prosent levoamfetamin. Hvis prøven inneholder mindre enn 10 % levoamfetamin, kan det være forenlig med inntak av Metamina.  ​

Avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs hospital tok fra 1. februar 2017 i bruk kiral amfetaminanalyse rutinemessig i alle urinprøver som er positive på amfetamin (og ikke samtidig positive på metamfetamin), nettopp for å kunne skille mellom forskrevet og illegalt amfetamininntak. Fra 1. februar 2018 er denne rutinen også innført for serumprøver.

Ta kontakt med avdelingen på telefon 72 82 91 00 eller e-post klinisk.farmakologi@stolav.no ved spørsmål angående disse analysene.

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.