HelsaMi

I noen tilfeller sendes samme resultatrapport flere ganger

​I forbindelse med overgang til nytt laboratoriedatasystem gjør vi fortløpende oppdateringer i rekvirentregisteret vårt. Dette, og andre tekniske forhold, gjør at vi i noen tilfeller trenger å sende samme resultatrapport flere ganger, slik at vi er sikre på at alle rekvirenter mottar svar. Dette gjelder både elekroniske svar og papirsvar. 

Ta kontakt med laboratoriet på telefon 72 57 32 00 om du har spørsmål.