Hepatitt

Brukerhåndbok medisinsk mikrobiologi

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Etiologiske agens

Hepatitt A-E virus, Epstein–Barr-virus (EBV), cytomegalovirus (CMV)

Prøvemateriale

Serum, evt. EDTA-blod til antistoffundersøkelser. EDTA-blod til alle PCR-undersøkelser.

Forsendelse

Serum kan sendes ved romtemperatur.
EDTA-blod kan sendes i romtemperatur, og bør helst være på laboratoriet innen ett døgn.

Kommentar

Serologi er anbefalt metode for alle nevnte agens. PCR benyttes i spesielle tilfeller. Dette gjelder også EDTA-blod til EBV- og CMV-PCR som først og fremst er aktuelt ved spørsmål om reaktivert infeksjon eller infeksjon hos immunsupprimerte.

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.