Grunnstoffanalyser

Avdeling for klinisk farmakologi

​Vi har utviklet metodikk for å kvantifisere toksiske metaller og andre grunnstoffer i ulike typer prøvematerialer, blant annet biologiske prøver (urin, fullblod, plasma/serum og hår). Analysene utføres med induktivt koplet plasma massespektrometri (ICP-MS). ICP-MS kan detektere aktuelle komponenter ved meget lave konsentrasjoner og med stor grad av nøyaktighet. Vi kan hvis ønskelig, vurdere analysesvarenes kliniske betydning.

Eksempler på problemstillinger:
•Kvantifisering av grunnstoff ved mistanke om akutt eller kronisk eksponering fra toksiske metaller (f.eks. bly, kadmium, kvikksølv, thallium)
•Kvantifisere innholdet av grunnstoffet selen i kroppen
•"Screeninganalyse" hvor cirka 30 ulike grunnstoffer kvantifiseres og vurderes opp mot normalnivå/bakgrunnsnivå

Analyserepertoar grunnstoffer  

Ta kontakt for råd om prøvetaking og riktig prøvetakingsutstyr. Det er stor kontamineringsfare ved bruk av feil prøvetakingsutstyr. Avdeling for klinisk farmakologi forbeholder seg derfor retten til ikke å utføre en avtalt analyse dersom feil utstyr er benyttet.

Pris per prøve varierer med prøveantallet og antallet analytter per prøve.
For mer informasjon eller avtale om pris, ta kontakt med oss på telefon 72 82 91 00.Prøvemateriale

 
Grunnstoff
FullblodUrinSerum/plasmaMetode
ArsenAs

x

x

KI

ICP-MS
BariumBa

x

x

x

ICP-MS
BlyPb

x

x

KI

ICP-MS
FosforP

x

x

x

ICP-MS
JernFe

KI

x

x

ICP-MS
KadmiumCd

x

x

KI

ICP-MS
KalsiumCa

x

x

x

ICP-MS
KobberCu

x

x

x

ICP-MS
KoboltCo

x

x

x

ICP-MS
KromCr

x

x

x

ICP-MS
KvikksølvHg

x

x

x

ICP-MS
MagnesiumMg

x

x

x

ICP-MS
ManganMn

x

x

x

ICP-MS
MolybdenMo

x

x

x

ICP-MS
NikkelNi

KI

x

KI

ICP-MS
SelenSe

x

x

x

ICP-MS
SinkZn

x

x

x

ICP-MS
SvovelS

x

x

x

ICP-MS
TalliumTl

x

x

x

ICP-MS
TinnSn

x

x

x

ICP-MS
VanadiumV

x

x

x

ICP-MS


 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.