HelsaMi

Grunnstoffanalyser

Avdeling for klinisk farmakologi

Avdeling for klinisk farmakologi har metodikk for å kvantifisere toksiske metaller og andre grunnstoffer i ulike typer prøvematerialer, blant annet biologiske prøver (urin, fullblod og plasma/serum). Analysene utføres med induktivt koplet plasma-massespektrometri (ICP-MS). ICP-MS kan detektere aktuelle komponenter ved meget lave konsentrasjoner og med stor grad av nøyaktighet. Vi kan, hvis ønskelig, vurdere analysesvarenes kliniske/toksikologiske betydning.

Analyserepertoar og prøvetaking 

Tabellen under viser vårt standard analyserepertoar, primært prøvemateriale og anbefalt prøverør ved prøvetaking.

Ved analyse av spormetall og andre grunnstoff er kontamineringsproblematikk viktig å ta hensyn til. Kontaminering, altså forurensning av prøven på en slik måte at analyseresultatet blir feil, kan oppstå både under prøvetakingen og ved bruk av feil prøverør for oppbevaring. Praktiser god hygiene under prøvetakingen og benytt de anbefalte prøverørene i tabellen under. Avdeling for klinisk farmakologi forbeholder seg retten til ikke å utføre en avtalt analyse dersom feil utstyr er benyttet.

GrunnstoffanalyserPris per prøve varierer med prøveantallet og antallet analytter per prøve.

Ta kontakt med laboratoriet på telefon 72 82 91 00 dersom det er uklarheter rundt prøvetakingen, spørsmål om analyse av andre grunnstoff eller avtale om pris.


 

Fant du det du lette etter?