HelsaMi

Forskning i rutinen ved Avdeling for medisinsk biokjemi

I et foredrag på Bioingeniørkongressen fortalte avdelingssjef Solveig Winther om hvordan bioingeniører kan være en del av forskningsaktiviteten.

I et intervju med Bioingeniøren forteller hun om hvordan hun ønsker å legge til rette for at ansatte i rutinen også skal drive med forskning.
Les innlegget "Forskning i rutinen - går det an?"