Feber og utslett hos barn

Brukerhåndbok Medisinsk mikrobiologi

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Mest aktuelle etiologiske agens

Enterovirus, parechovirus, varicellavirus, parvovirus B19,
humant herpesvirus 6
Sjeldnere agens: rubellavirus, meslingevirus

Prøvemateriale

Halsprøve, vesikkelmateriale (vannkopper), serum (rubella og meslinger)

Forsendelse

Pensel i virustransportmedium. Kan sendes i romtemperatur.
Serum kan sendes i romtemperatur. Oppbevares kjølig.

Kommentarer

Ved spørsmål om vannkopper: Diagnosen stilles oftest klinisk. Ved tvil anbefales penselprøve fra vesikkelmateriale til PCR. Serologisk test benyttes til å vurdere immunitet i spesielle situasjoner.
Ved spørsmål om meslinger: Penselprøve fra hals til viruspåvisning med PCR anbefales i akuttfasen. Serologi anbefales i tillegg ved sykdomsvarighet over én uke.
Ved spørsmål om rubella: Ekstremt sjeldent i Norge i dag. Vårt laboratorium tilbyr kun serologisk test for dette viruset. Halsprøve til PCR videresendes til Folkehelseinstituttet.

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.