Epiglottitt

Brukerhåndbok medisinsk mikrobiologi

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Etiologisk agens

H. influenzae

Prøvemateriale/Prøvetaking

Blodkultur