Endringer rutiner ved svangerskapsanalyser

Revidert rekvisisjon pr 01.02.17, versjon 806

01.09.16 ble versjon 805 av «Rekvisisjon for AVDELING FOR IMMUNOLOGI OG TRANSFUSJONSMEDISIN» tatt i bruk. Versjon 805 inneholdt vesentlige endringer i forbindelse med svangerskapsanalyser.

 

Uforutsett konsekvenser ved omlegging av rutiner for infeksjonsscreening av gravide, har imidlertid medført behov for en ny revidering pr. 01.02.17 (versjon 806).

 

Ved første prøve i svangerskapet (uke 12-16) gjeninnføres analysepakke for blodtyping og infeksjonsscreening. Analysepakken inneholder:

  • ABO- og RhD typing, blodtypeantistoffscreening
  • HIV, syfilis, Hepatitt B

Analysepakken krever to blodprøveglass:  

  • 6 mL EDTA og 6mL serum gel

 

I tillegg minner vi om at det skal sendes 2 stk 6mL EDTA ved oppfølging av RhD negative gravide i svangerskapsuke 24.

 

 

Versjon 806 av rekvisisjonen (art.nr 808287) er nå tilgjengelig for bestilling på www.stolav.no/bestill.
Rekvisisjonen er kostnadsfri for rekvirenten!
Vi ber dere bestille og ta i bruk nyeste versjon av rekvisisjonen, og kaste tidligere versjoner!

 

 

Vi beklager det inntrufne, og det merarbeidet dette skaper for dere!

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.