EAEC - Spørreskjema Kontroller

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Klikk her for å fylle ut skjemaet "Spørreskjema kontroller - Hvilken rolle har enteroaggregative E.coli (EAEC) for infeksiøs diaré i Norge?"