Dyrkning

Brukerhåndbok medisinsk mikrobiologi

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Dyrkning utføres med bruk av Cystin Heart Agar i tillegg til konvensjonelle medier.  For ikke-sterile prøvematerialer (sårsekret, halsprøver) benyttes i tillegg Cystin Heart Agar med antibiotikatilsetning. Oppvekstkulturer verifiseres som F. tularensis med real-time PCR. Alle oppvekstkulturer resistenstestes med agargradientmetodikk i henhold til anbefaling i WHO Guidelines on Tularemia med brytningspunkter fra Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). F.tularensis type B (alle subspecies unntatt subspecies tularensis) er klassifisert som smittefaregruppe 2, mens F. tularensis type A (subspecies tularensis) er klassifisert som smittefaregruppe 3 (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1358).

Aktuelle prøvematerialer
•Aspirat fra lymfeknute og lesjoner (ulceroglandulær, glandulær og orofaryngeal sykdom)
•Penselprøve fra sårsekret ved synlige lesjoner (ulceroglandulær og oculoglandulær sykdom)
•Luftveisprøver: farynxpensler, BAL, trachealaspirat, sputum, pleuravæske (respiratorisk, orofaryngeal og tyfoidal sykdom)
•Biopsier fra lymfeknute (ulceroglandulær, glandulær, orofaryngeal sykdom).
•Autopsimateriale: synlige abscesser, lymfeknuter, lungevev, lever, milt, spinalvæske og beinmarg.
•Spinalvæske: cerebral tularemi forekommer meget sjelden, men ved mistanke kan spinalvæske sendes for PCR og dyrkning (viktig med stort volum).

NB:
Det er opp til hvert enkelt laboratorium om de ønsker å gjøre primærdiagnostikken ved dyrkning selv eller sende direkte til referanselaboratoriet for både dyrkning og direkte PCR.

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.