HelsaMi
Brukerhåndbok medisinsk mikrobiologi

Difteri

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

​Etiologisk agens

Corynebacterium diphtheriae

Prøvemateriale/Prøvetaking

Membranøse belegg. Sekret fra luftveier, hals, nese, sår e.l. Difteri kan opptre som luftveisinfeksjon (klassisk) og/eller som hudinfeksjon. Pensel i bakteriologisk transportmedium (Eswab) eller sekret fra luftveier i steril beholder. 

Forsendelse

Prøven bør ikke være eldre enn 24 timer når den ankommer laboratoriet. 

Opplysninger om klinisk mistanke om
C. diphtheriae-infeksjon skal være påført kliniske opplysninger. 

Komm​​entar

 Reservoar for bakterien er kun mennesker, dvs. symptomfrie bærere eller syke. Det er særlig toksinproduserende stammer som forårsaker alvorlig sykdom. Laboratoriet sender bakteriestammen raskest mulig til referanselaboratoriet (FHI) som undersøker om bakterien har genet for toksinproduksjon. Ta kontakt med vakthavende mikrobiolog på telefon 95979497. 

Fant du det du lette etter?