Registrering av personopplysninger

Blodbanken er pålagt å registrere bestemte personopplysninger på deg som blodgiver i sitt datasystem

For å bli blodgiver, må du registreres i blodbankens dataregister. Dette er nødvendig av flere årsaker:

  • Vi må ha mulighet til å komme i kontakt med våre blodgivere
  • Vi må kunne dokumentere at gjeldende regelverk er fulgt
  • Vi må ha oversikt over når den enkelte blodgiver har gitt blod tidligere
  • Vi trenger å lagre en del opplysninger om blodtyper og annet for å kunne velge riktig blod til den enkelte pasient
  • Vi er pålagt alltid å vite hvilken blodgiver som har gitt blod til bestemte blodprodukter

Les mer om hvilke opplysninger som blir registrert i Blodforskriften.


Du har krav på å få vite hva som er registrert om deg, og du kan kreve retting dersom feil informasjon skulle være registrert.

Lovverk og forskrifter som regulerer dette:

Blodforskriften

Veileder for transfusjonstjenesten

Personopplysningsloven

Les også mer på Datatilsynets nettside


 

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.