HelsaMi

Facebook - meldinger besvares ikke

​Blodbanken minner om at meldinger på vår facebookside ikke besvares. Ta kontakt med blodbanken iht. kontakinfo som du finner på facebooksiden og på våre hjemmesider.