HelsaMi

Avdeling for patologi og medisinsk genetikk fikk St. Olavs Hospitals forbedringspris for 2015

Avdelingen fikk prisen for sitt forbedringsprosjekt "Rett svar til rett tid". Resultatet av forbedringsprosjektet er en reduksjon i den gjennomsnittlige svartiden fra mellom 60 til 70 dager til 10 dager.


 

​Les mer om prisutdelingen på stolav.no