Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Avdelingen er en av landets største avdelinger for medisinsk mikrobiologi og har særlig kompetanse innen molekylærbiologisk diagnostikk av smittsomme agens. Den er nasjonal referanselaboratorium for meticillin resistente Staphylococcus aureus (MRSA), gruppe B streptokokker (GBS), Francisella tularensis og adenovirus. Avdelingen har også Helseregion Midt-Norges største produsent av reagenser og mikrobiologiske dyrkningsmedier.

Avdelingssjef er Gilda S. Opland.

 

 

Brukerhåndbok

Brukerhåndbok Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Prøvetaking og utstyr

Gratis prøvetakingsutstyr for eksterne rekvirenter som sender mikrobiolgiske prøver til St.Olavs hospital HF.
Dette er et ledd i våre bestrebelser å gi god diagnostikk og sevice. Vi ber om at bestilling av prøvetakingsutstyr følger prosedyrene som tidligere, dvs. bestillingen sendes til Logistikk & Forsyning som tidligere.

Prøvetakingsutstyr kan bestilles fra Logistikk og forsyning.
◦Bestillingskjema
◦Transportmedier

 

Ukesoversikt luftveisagens

Her finner du den ukentlige oversikten:
Ukesoversikt luftveisagens

Nasjonal referansefunksjon MRSA

Avdelingen er nasjonalt referanselaboratorium for MRSA

Nasjonal referansefunksjon GBS

Avdelingen er nasjonalt referanselaboratorium for GBS

Nasjonal referansefunksjon Francisella tularensis

Avdelingen er nasjonalt referanselaboratorium for Francisella tularensis

Nasjonal referansefunksjon Adenovirus

Avdelingen er nasjonalt referanselaboratorium for Adenovirus

Forskning og utvikling

Avdelingen samarbeider nært med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU www.ntnu.no/lbk med forskningsprosjekter som omhandler luftveisinfeksjoner hos barn NTNU, www.ntnu.no/lbk/cair tarmpatogene E. coli NTNU, www.ntnu.no/lbk/ecoli ,stafylokokker og gruppe B streptokokker

Akkreditering

Avdelingen er akkreditert i henhold til NS-EN ISO 15189. Akkrediteringen omfatter M16 Medisinsk mikrobiologi (M1610 Bakteriologi, M1640 Virologi, M1650 Parasittologi, M1660 Infeksjonsserologi).
Akkrediteringsdokument

Lenker

Smittevern
Vaksinehåndboka
Smittevernhåndboka
CDC health
Folkehelseinstituttet
Smittskyddsinstituttet
Statens serum Institut
European Centre for Disease Prevention and Control

Antibiotika
Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i sykehus
Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten
Antibiotika og antibiotikaresistens

Andre
MRSA-veilederen
Nasjonalt kompetansesenter for NBC medisin

Om oss

Avdelingssjef er Gilda Susan Opland.

Organisasjonskart

Kontakt oss

Avdelingssjef Gilda Susan Opland, telefon 725 73041

Telefon 725 73200
Telefax 725 76417

E-post: mikrobiologi@stolav.no

Vakttelefon
Vakthavende lege (øyeblikkelig hjelp vaktberedskap): Kontakt St. Olavs Hospitals sentralbord telefon 06800.

Prøvesvar

​Generell bakteriologi ​
​Blodkultur​725 73442
​Anaerob dyrkning​725 73423
​Generell bakteriologi (hals, nese, ekspektorat, sår, puss osv.)​725 73425
​TB dyrkning​725 73520
​Sopp dyrkning​725 73429
​Urin​725 73424
​Forespørsel mellom kl. 11.00 - 12.00 og 15.00 - 17.00​725 73434
​Virologi/ genteknologi ​
​Fæces (dyrkning, parasitter og PCR)​725 73447
​Virus dyrkning​725 73191
​PCR Bakt/ Virus​725 73190
​Chlamydia trachomatis og PCR Hepatitt​725 73416
​Infeksjonsimmunologi ​
​Hiv/ Hepatitt/ serologi​725 73414

  

Besøksadresse
Laboratoriesenteret
Erling Skjalgssons gate 1
7030 TRONDHEIM

Postadresse
St. Olavs Hospital HF
Postboks 3250 Sluppen
7006 TRONDHEIM

Kontaktinformasjon alle avdelinger Laboratoriemedisinsk klinikk