Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Avdelingen er en av landets største avdelinger for medisinsk mikrobiologi og har særlig kompetanse innen molekylærbiologisk diagnostikk av smittsomme agens. Den er nasjonal referanselaboratorium for meticillin resistente Staphylococcus aureus (MRSA), gruppe B streptokokker (GBS), Francisella tularensis og adenovirus. Avdelingen har også Helseregion Midt-Norges største produsent av reagenser og mikrobiologiske dyrkningsmedier.

Avdelingssjef er Inger Johanne Haugen.

 

Brukerhåndbok

Brukerhåndbok Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Prøvetaking og utstyr

Gratis prøvetakingsutstyr for eksterne rekvirenter som sender mikrobiolgiske prøver til St. Olavs hospital.
Dette er et ledd i våre bestrebelser å gi god diagnostikk og sevice. Vi ber om at bestilling av prøvetakingsutstyr følger prosedyrene som tidligere, dvs. bestillingen sendes til Logistikk & Forsyning som tidligere.

Prøvetakingsutstyr kan bestilles fra Logistikk og forsyning:

 

Ukesoversikt luftveisagens

Her finner du den ukentlige oversikten:
Ukesoversikt luftveisagens

Nasjonal referansefunksjon MRSA

Avdelingen er nasjonalt referanselaboratorium for MRSA

Nasjonal referansefunksjon GBS

Avdelingen er nasjonalt referanselaboratorium for GBS

Nasjonal referansefunksjon Francisella tularensis

Avdelingen er nasjonalt referanselaboratorium for Francisella tularensis

Nasjonal referansefunksjon Adenovirus

Avdelingen er nasjonalt referanselaboratorium for Adenovirus

Forskning og utvikling

Avdelingen samarbeider nært med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU www.ntnu.no/lbk med forskningsprosjekter som omhandler luftveisinfeksjoner hos barn NTNU, www.ntnu.no/lbk/cair tarmpatogene E. coli NTNU, www.ntnu.no/lbk/ecoli ,stafylokokker og gruppe B streptokokker

Akkreditering

Avdelingen er akkreditert i henhold til NS-EN ISO 15189. Akkrediteringen omfatter M16 Medisinsk mikrobiologi (M1610 Bakteriologi, M1640 Virologi, M1650 Parasittologi, M1660 Infeksjonsserologi).
Akkrediteringsdokument

Lenker

Smittevern
Vaksinehåndboka
Smittevernhåndboka
CDC health
Folkehelseinstituttet
Smittskyddsinstituttet
Statens serum Institut
European Centre for Disease Prevention and Control

Antibiotika
Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i sykehus
Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten
Antibiotika og antibiotikaresistens

Andre
MRSA-veilederen
Nasjonalt kompetansesenter for NBC medisin

Undervisning og kurs

Avdeling for medisinsk mikrobiologi tilbyr besøk til legekontor i Trondheim kommune. Til legekontor i andre kommuner kan vi tilby besøk eller Skypemøte avhengig av kapasitet. Vi vil da holde en liten presentasjon rundt et sykdomsbilde, og tema vil være indikasjoner for prøvetaking, prøvetakingsmetoder og tolkning av prøvesvar. Det vil være tid for spørsmål og kommentarer under og etter presentasjonen.

Presentasjonen vil holdes av en lege og en bioingeniør. Tidsbruken vil totalt være 20 - 25 minutter og passer fint til morgenmøter og lunsjmøter. Presentasjonen er aktuell for alle medarbeidere ved legekontoret.

Velg blant følgende sykdomsbilder (det vil komme flere etterhvert):
Urinveidsinfeksjon
Luftveisinfeksjon
Diare
Hepatitter og HIV

Bestill besøk og faglige presentasjoner her.

Om oss

Avdelingssjef er Inger Johanne Haugen.

Organisasjonskart (PDF)

Kontakt oss

Avdelingssjef Inger Johanne Haugen, telefon 72 57 33 67

Telefon 72 57 32 00
Telefax 72 57 64 17

E-post: mikrobiologi@stolav.no

Vakttelefon
Vakthavende lege (øyeblikkelig hjelp vaktberedskap): Kontakt St. Olavs hospitals sentralbord telefon 72 57 30 00.

Prøvesvar

​Generell bakteriologi ​
​Blodkultur​72 57 34 42
​Anaerob dyrkning​72 57 34 23
​Generell bakteriologi (hals, nese, ekspektorat, sår, puss osv.)​72 57 34 25
​TB dyrkning​72 57 35 20
​Sopp dyrkning​72 57 34 29
​Urin​72 57 34 24
​Forespørsel mellom kl. 11.00 - 12.00 og 15.00 - 17.00​72 57 34 34
​Virologi/ genteknologi ​
​Fæces (dyrkning, parasitter og PCR)​72 57 34 47
​Virus dyrkning​72 57 31 91
​PCR Bakt/ Virus​72 57 31 90
​Chlamydia trachomatis og PCR Hepatitt​72 57 34 16
​Infeksjonsimmunologi ​
​Hiv/ Hepatitt/ serologi​72 57 34 14

  

Besøksadresse
Laboratoriesenteret
Erling Skjalgssons gate 1
7030 TRONDHEIM

Postadresse
St. Olavs hospital HF
Postboks 3250 Torgarden
7006 TRONDHEIM

Kontaktinformasjon alle avdelinger Laboratoriemedisinsk klinikk

Fant du det du lette etter?