Avdeling for medisinsk biokjemi

Avdelingen utfører et bredt spekter av analyser innen medisinsk biokjemi, samt noen gen- og medikamentanalyser. Avdelingen har også universitetsoppgaver innen undervisning, forskning og utvikling. Gjennom Kvalitetsservice LMK gis tilbud om kvalitetssikring av pasientnær analysevirksomhet til St. Olavs Hospital HFs kliniske avdelinger.
Avdelingssjef er Solveig Winther

      Logo akkreditering 

 logo Noklus

 

 

 

Akkreditering​

Logo akkredidering 

​​Avdelingen er akkreditert av Norsk Akkreditering etter NS-EN ISO ​15189 innen områdene M12(Medisinsk biokjemi), M15 (Medisinsk genetikk), M30 (Prøvetaking) og M31 (Fleksibelt akkrediteringsomfang). Laboratoriets akkrediteringsomfang er tilgjen​gelig hos Norsk Akkreditering.

Akkrediteringsdokument (oppdateres kun 1 gang per år og kan derfor avvike fra opplysningene hos Norsk Akkreditering).

Accreditation document - english version (updated only once a year and may therefore differ from the information provided by Norwegian Accreditation). ​

Oversikt over akkrediterte analyser

Oversikten over akkrediteringsomfang er gjeldende fra dato angitt i dokumentet. For historiske akkrediteringsomfang, vennligst kontakt avdelingen, e-post medisinskbiokjemi@stolav.no.


Brukerhåndbok

Pasienter

Har du fått beskjed om å møte på sykehuset for å ta en blodprøve, må du oppsøke en av prøvetakingspoliklinikkene. Den ene av disse, den som holder til i Akutten og Hjerte-Lunge senter, tar også imot pasienter fra primærhelsetjenesten.

Spørsmål omkring resultater på utførte analyser må rettes til behandlende lege.

Prøvetakingspoliklinikker

Oversikt over informasjon polikliniske pasienter, åpningstider og tider for blodprøvetaking av innlagte pasienter

 

Rekvisisjoner og prøvetakingsutstyr

Bestilling av utstyr
Utstyr til blodprøvetaking og forsendelse av prøver kan bestilles fra St. Olavs Hospital.

Bestillingsskjema for rekvisisjoner, prøvetakingsutstyr og konvolutter

Du må passe på at utstyr til forsendelse av prøver er i tråd med myndighetenes bestemmelser. Bestiller du konvolutter av sykehuset, er du sikret at Posten sender prøvene på raskeste måte fram til Laboratoriemedisinsk klinikk.

Myndighetenes bestemmelser framgår av en veileder for forsendelse av smittefarlig biologisk materiale, utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. De har også laget en mer kortfattet, praktisk veileder.

Melding om ny rekvirent eller endring av tidligere gitte opplysninger om rekvirent​

Lenker

Husk å bruke våre referanseområder når du vurderer prøvesvar fra vårt laboratorium.

Sjeldne analyser

Noklus

Noklus, Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser, arbeider for at medisinske laboratorieundersøkelser blir rekvirert, utført og tolket riktig og i samsvar med pasientens behov for utredning, behandling og oppfølging. Det er Avdeling for medisinsk biokjemi som har ansvaret for Noklus sin virksomhet i sørlige del av Trøndelag.

Kontakt oss

Avdelingssjef Solveig Winther

Generelle henvendelser
Telefon:0
Telefax: 72 57 64 20
E-post:  medisinskbiokjemi@stolav.no

Internettadresse
www.stolav.no/medisinskbiokjemi

Felles prøvemottak
Telefon: 72 57 32 52

Spørsmål om prøvesvar
Telefon: 72 57 31 75

Vakthavende lege
Telefon: 72 57 31 81

Besøksadresse (ikke blodprøvetaking)
Laboratoriesenteret
Erling Skjalgssonsgate 1
7030 TRONDHEIM

 

Fant du det du lette etter?