Forsendelse og oppbevaring

Taxi: Rekvirenten må selv sørge for avtale med transportør og varsle blodbanken om transportmiddel ved forsendelsen.

Buss, tog og båt: Rekvirenten oppgir når og fra hvor transport går, så sørger Blodbanken for å bestille sykehusportør eller evt taxi til avgangsstedet. Rekvirent må selv sørge for at blodforsendelsen blir mottatt på ankomststedet.

Transporten faktureres rekvirenten. 

Erytrocytter oppbevares normalt i temperturovervåkede blodbankskap.

Blodbanken pakker erytrocyttkonsentrat(ene) i egnede transportkasser, med fryseelement for å holde temperaturen på 2-9°C. Erytrocyttkonsentrat(ene) kan da oppbevares i uåpnet transportkasse, i inntil 10 timer, dersom mottaker ikke har temperturovervåket blodbankskap. Erytrocyttkonsentrat skal aldri oppbevares i vanlig kjøleskap!

Oppbevaringsbetingelsene for erytrocyttkonsentrat overvåkes ved temperaturindikatorer som gir fargeomslag fra hvit til rød, hvis temperaturen i blodposen har oversteget +10°C.

Temperaturindikatoren slår om etter 10-15 minutter i romtemperatur.  Blodet må da transfunderes ferdig, innen 6 timer fra forsendelse, eller blodet må kasseres.

Illustrasjon Illustrasjon

Bilde: Temperaturindikator som har slått om til rød - blodet må da transfunderes innen 6 timer.

Illustrasjon Illustrasjon 

Bilde: Temperaturindiator OK (hvit kjerne).

 

Ved mottak av transportkasse med erytrocyttkonsentrat, anbefaler Blodbanken å la kassen stå uåpnet inntil det er klart for transfusjon.

Gi Blodbanken beskjed umiddelbart, dersom de tilsendte erytrocyttkonsentratene ikke skal brukes!

Ved åpning av transportkassen må mottaker forsikre seg om at:

  • At blodproduktet er utgitt til riktig pasient. Sjekk fullt navn.
  • Antall enheter stemmer med bestilling.
  • Utløpsdato ikke er passert.
  • Produktene ikke er skadet (hemolyse) eller har lekkasje.
  • Temperaturindikator (erytrocyttkonsentrat) ikke har slått om fra hvit til rød (gjelder ved mottak). Kontakt Blodbanken umiddelbart ved erytrocyttkonsentrat med rød temperaturindikator ved mottak!

 

Les informasjonen som følger med forsendelsen.

- Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-postadresse, telefonnummer eller personnummer.