Forsendelse og oppbevaring

Taxi: Rekvirenten må selv sørge for avtale med transportør og varsle blodbanken om transportmiddel ved forsendelsen.

Buss, tog og båt: Rekvirenten oppgir når og fra hvor transport går, så sørger Blodbanken for å bestille sykehusportør eller evt taxi til avgangsstedet. Rekvirent må selv sørge for at blodforsendelsen blir mottatt på ankomststedet.

Transporten faktureres rekvirenten. 

Erytrocytter oppbevares normalt i temperturovervåkede blodbankskap.

Blodbanken pakker erytrocyttkonsentrat(ene) i egnede transportkasser, med fryseelement for å holde temperaturen på 2-9°C. Erytrocyttkonsentrat(ene) kan da oppbevares i uåpnet transportkasse, i inntil 10 timer, dersom mottaker ikke har temperturovervåket blodbankskap. Erytrocyttkonsentrat skal aldri oppbevares i vanlig kjøleskap!

Oppbevaringsbetingelsene for erytrocyttkonsentrat overvåkes ved temperaturindikatorer som gir fargeomslag fra hvit til rød, hvis temperaturen i blodposen har oversteget +10°C.

Temperaturindikatoren slår om etter 10-15 minutter i romtemperatur.  Blodet må da transfunderes ferdig, innen 6 timer fra forsendelse, eller blodet må kasseres.

Illustrasjon Illustrasjon

Bilde: Temperaturindikator som har slått om til rød - blodet må da transfunderes innen 6 timer.

Illustrasjon Illustrasjon 

Bilde: Temperaturindiator OK (hvit kjerne).

 

Ved mottak av transportkasse med erytrocyttkonsentrat, anbefaler Blodbanken å la kassen stå uåpnet inntil det er klart for transfusjon.

Gi Blodbanken beskjed umiddelbart, dersom de tilsendte erytrocyttkonsentratene ikke skal brukes!

Ved åpning av transportkassen må mottaker forsikre seg om at:

  • At blodproduktet er utgitt til riktig pasient. Sjekk fullt navn.
  • Antall enheter stemmer med bestilling.
  • Utløpsdato ikke er passert.
  • Produktene ikke er skadet (hemolyse) eller har lekkasje.
  • Temperaturindikator (erytrocyttkonsentrat) ikke har slått om fra hvit til rød (gjelder ved mottak). Kontakt Blodbanken umiddelbart ved erytrocyttkonsentrat med rød temperaturindikator ved mottak!

 

Les informasjonen som følger med forsendelsen.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.