HelsaMi

Kurs i koronarsykdom og hjertesvikt

Dette er et anbefalt kurs for leger i spesialisering i hjertesykdommer. Kursets nivå er tilpasset spesialistkandidater som er kommet et godt stykke ut i sin kardiologiutdannelse. Kurset vil imidlertid være relevant også for andre.
En lege står foran en TV skjerm hvor det er en rød pil som peker mot en sort strek.

Praktisk informasjon

Kursledelsen ønsker et interaktivt kurs. Det er satt av god tid til diskusjon etter foredragene. Delta i diskusjonene og still spørsmål!  Kasuistikkene utgjør også en sentral del av kurset. 

Fredag er det kursprøve og denne må være bestått for å få kursbevis. Svar på oppgavene som inngår i kursprøven blir gjennomgått etter besvarelsene er innlevert.

Det blir ikke delt ut «handouts» ved kurset, men forelesninger blir lagt ut under her, om du vil lagre eller printe de ut. 

Vi anbefaler at du tar med egen PC!


Her finner du presentasjonene

MandagTirsdag


Onsdag


Torsdag


Fredag
Fant du det du lette etter?