HelsaMi

Forskningsmetoder for klinikere i Helseregion Midt-Norge (Mini-ELF)

Jobber du i klinikken, og har en forskerspire i magen? Da er dette kurset for deg. Du tar med deg forskningsidéen din, og vi jobber med forskningsprotokollen din gjennom to semestre.

Målgruppe

Kurset passer for alle som arbeider med pasienter og pasientrelatert virksomhet ved Helseregion Midt-Norge (HMN). Du må ha en relevant høyere utdanning på minst tre år og noen års klinisk erfaring.

Innhold

Emnet vil gi deg innføring og motivasjon for oppstart og gjennomføring av egne forskningsprosjekter. Målet er å lage en forskningsprotokoll med en kvalitet som gjør at du kan publisere det endelige resultatet i et fagtidsskrift.

Arbeidet vil kunne fungere som forberedelse/støtte til en mer omfattende forskningsutdanning (som f.eks. mastergrad eller doktorgradsprogram (ph.d.). Hovedvekten legges på kvantitative metoder (tverrsnittstudier samt eksperimentelle/kvasieksperimentelle studier) da disse egner seg godt til mange kliniske problemstillinger. 

Du vil i stor grad arbeide med dine egne ideer og prosjekter. Det er derfor en forutsetning at du har/finner et konkret prosjekt å arbeide med i kursperioden. 


Kurset er veldig praktisk rettet og dialogbasert. Man blir godt kjent med de andre deltagerne, og det er gode muligheter for å skape nettverk videre. Vel møtt!
Fant du det du lette etter?