HelsaMi

Rapporter

Her finner du rapporter som er utarbeidet av oss i RSHU. Dette er prosjekter og tiltak som vi har gjennomført, enten helt eller vært delaktig i.

Foto av fem ringpermer stablet oppå hverandre.

Foto: colourbox.comRapporter 2019

Logistikkprosjekt ved Nidaros DPSOptimal ressursbruk: «Ledelse, samarbeid og drift av sykepleietjenesten» Evaluering av tilbudet til pasienter med langvarige smerte- og utmattelsestilstander med uklar årsak (foreløpig rapport)
VEDLEGG 1: Organisering og drift av tilbud til pasienter med langvarige smertetilstander: En komparativ beskrivelse av fire smertesenter i Norge (Foreløpig rapport)


Rapporter 2018

Stochastic Master Surgery Scheduling for the orthopaedic department at St. Olavs hospitalRapport evaluering smertesenteret - delprosjekt 1 - organisering og drift Kapasitet i Akuttmottaket, del 1: Når er fullt fullt i mottaket? Kapasitet i Akuttmottaket, del 2: Tiltak som bør vurderes. Utnyttelse av observasjonsenheten Ventetid i BUP, VOP og TSB – Kartlegging av utfordringer og råd om tiltak (Den gylne regel)

BUP-artikkel – pågår, tas med på slutten av året.

«Når enkle tilnærminger gjør stor forskjell - Rapport 1/2018»

Rapporter 2017

Analyse av overvåknings- og intensivkapasitet på St.Olavs hospital HF (INTOVA 2) Driftsgjennomgang ved Nyfødt intensiv

Rapporter 2016


Klinikkvise gjennomganger

Delrapport fase II - organisering og dimensjonering av mottaksfunksjoner St Olavs hospital HF Analyse av bemanning og aktivitet i Mottaksavdelingen og AMK Divisjon psykisk helsevern Fremtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus Dagens bruk og fremtidig behov for pasienthotell Analyse av overvåknings- og intensivkapasitet Måling av vitalparametere på sengepost St. Olavs hospital


Fant du det du lette etter?