Rapporter

Her finner du rapporter som er utarbeidet av oss i RSHU. Dette er prosjekter og tiltak som vi har gjennomført, enten helt eller vært delaktig i.

Foto av fem ringpermer stablet oppå hverandre.

Foto: colourbox.comRapporter 2019


Evaluering av tilbudet til pasienter med langvarige smerte- og utmattelsestilstander med uklar årsak (foreløpig rapport)

VEDLEGG 1: Organisering og drift av tilbud til pasienter med langvarige smertetilstander: En komparativ beskrivelse av fire smertesenter i Norge (Foreløpig rapport)


Rapporter 2018

Stochastic Master Surgery Scheduling for the orthopaedic department at St. Olavs hospital

Rapport evaluering smertesenteret - delprosjekt 1 - organisering og drift

Kapasitet i Akuttmottaket, del 1: Når er fullt fullt i mottaket?

Kapasitet i Akuttmottaket, del 2: Tiltak som bør vurderes.

Utnyttelse av observasjonsenheten

Ventetid i BUP, VOP og TSB – Kartlegging av utfordringer og råd om tiltak (Den gylne regel)

BUP-artikkel – pågår, tas med på slutten av året.

«Når enkle tilnærminger gjør stor forskjell - Rapport 1/2018»

Rapporter 2017

Analyse av overvåknings- og intensivkapasitet på St.Olavs hospital HF (INTOVA 2)

Driftsgjennomgang ved Nyfødt intensiv

Rapporter 2016


Klinikkvise gjennomganger

Delrapport fase II - organisering og dimensjonering av mottaksfunksjoner St Olavs hospital HF

Analyse av bemanning og aktivitet i Mottaksavdelingen og AMK

Divisjon psykisk helsevern

Fremtidig driftsmodell Orkdal Sjukehus

Dagens bruk og fremtidig behov for pasienthotell

Analyse av overvåknings- og intensivkapasitet

Måling av vitalparametere på sengepost St. Olavs hospital


Fant du det du lette etter?