Vidar Halsteinli

Portrettbilde

Telefon:+47 930 21 081
E-post: vidar.halsteinli@stolav.no


Kompetanse
Helseøkonom, PhD. Økonomisk evaluering av helsetjenester (cost-effectiveness, cost-utility og Budget Impact), bruk av modellering- og simuleringsteknikker. Bred erfaring fra helsetjenesteforskning og bruk av registerdata til analyse av aktivitet, kapasitetsutnyttelse, produktivitet og effektivitet. Har prosjekterfaring fra psykisk helsevern, kreft, fedme, ortogeriatri, patologi mm.   

Arbeidsområde i RSHU
Kostnadsberegninger av pasientforløp, modellering av forløp og kostnadssammenligninger. Deltar i kliniske studier hvor helseøkonomisk evaluering inngår. Gir råd og veiledning i bruk av lokale metodevurderinger ved St Olav og i regionen forøvrig. Gir råd/deltar i driftsanalyser/evalueringer internt i St Olav og i regionen for øvrig.

Publikasjoner

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.