Kjell Åsmund Salvesen

portrettbilde

Telefon +47 412 40 404
E-post kjell.asmund.salvesen@stolav.no

  

Kompetanse

Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer fra 1996. Professor ved NTNU fra 2003. Har arbeidet som overlege innen fagområdene obstetrikk og fostermedisin ved flere store og små sykehus i Norge, Sverige og England. Fagdirektør i Helse Midt-Norge 2014-16. Klinikksjef ved Kvinneklinikken St. Olavs hospital fra 2016.

Arbeidsområde i RSHU

Medlem av ledergruppen. Spesielt opptatt av standardiserte pasientforløp og pakkeforløp.

Publikasjoner

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.