Johan Skomsvoll

portrettbilde

Telefon: +47 909 52 073
E-post: Johan.Skomsvoll@stolav.no

Kompetanse
Cand, med., Dr.med, spesialist i samfunnsmedisin, spesialist i revmatologi. Fra 1993 tilsatt ved revmatologisk avdeling, St.Olavs Hospital, Spesialist/overlege fra 1998, og har hatt funksjon som avdelingssjef i to perioder. Bidratt til etablering av Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatisk sykdom (NKSR). Klinikksjef for klinikk for kirurgi og akuttmedisin i Helse Nordmøre og Romsdal fra 2009-2011. Fra 2012 fungert i ulike roller/funksjoner i fagavdelingen i sentral stab

Arbeidsområde i RSHU
Daglig leder og medisinsk faglig rådgiver.

Publikasjoner (Pubmed)

Publikasjoner (Cristin)

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.