Jarl Reitan

Portrettbilde

Telefon: 922 24 653
E-post:jarl.kare.reitan@stolav.no

Kompetanse

Tjenestedesign, brukersentrert design, designledelse, eHelse, medisinsk avstandsoppfølging. Sivilingeniør og tjenestedesigner fra NTNU i Trondheim og Tekniske universitet i München. Erfaring fra brukersentrert design i næringslivet og offentlig sektor. Har siden 2004 jobbet særskilt med innovasjon i offentlig sektor i SINTEF, avdeling Helse. Siden 2010 ledet forskningsgruppe Design, som har en særskilt satsing mot innovasjon i offentlig sektor

Designledelse, og ledelse av større innovasjonsprosjekter er et av kjerneområdene. Designledelse handler om å lede et prosjektarbeid til en ny innovasjon, som har de foretrukne kvaliteter som løser et gitt behov i markedet. Har de senere årene ledet mange store prosjekter som omhandler innovasjon i offentlig sektor. De fleste av de er knyttet til kommunal helsesektor. Har også ledet større kompetanseutviklingsprosjekter som Veikart for velferdsteknologi og Velferdsteknologiens ABC, begge finansiert av Helsedirektoratet og KS.

Arbeidsområder i RSHU

Tjenestedesign, utvikling av pasientforløp, brukerkartlegging, innovasjonsledelse, medisinsk avstandsoppfølging.

Publikasjoner

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.