Regionalt kompetansesenter for smittevern (RKS)

Regionalt kompetansesenter skal samordne smittevernarbeidet, stimulere til aktivitet og fremme fagutvikling i det regionale helseforetakets helseinstitusjoner. Senteret skal også yte sakkyndig hjelp til andre helseinstitusjoner i det regionale helseforetaket, herunder smittevernrådgivning, overvåking, kompetansehevende tiltak for personell, forskning og oppklaring av utbrudd i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Bilde av blåe bakterier som ser ut som cheesedoddles.

Blå stavbakterier. Foto: colourbox.com

Koronavirus

koronavirus

Her finner du lenker til filmer og e-læringskurs som er relevante for helsepersonell i forbindelse med Covid-19-pandemien, samt lenker til dokumenter fra Helse Midt-Norge RHF om beskyttelsesutstyr.

For informasjon om det nye koronaviruset SARS-CoV-2, sykdom (Covid-19), utbredelse samt råd til helsepersonell og publikum, henviser vi til Folkehelseinstituttets temaside

Opplæring: relevante filmer og e-læringskurs

Film: Avkledning og påkledning ved gjenbruk av smittefrakk Film: På- og avkledning ved påvist smitte Covid-19

Film: Ambulansepersonell – prehospital håndtering av pasienter med smitte, med spesielt fokus på Covid-19Film: Avkledning av dress for ambulansepersonell og ev. andre

E-læring: Håndhygiene E-læring: Basale smittevernrutiner E-læring: Isolering E-læring: Teknisk desinfeksjon

Beskyttelsesutstyr: rasjonell bruk og gjenbruk

Anbefalinger om rasjonell bruk av personlig beskyttelsesutstyr i Helse Midt-Norge (pdf)Råd for gjenbruk av visir og beskyttelsesbriller Helse Midt-Norge (pdf)

Kontakt oss

Portrettbilde av Kaja Linn Fjeldsæter

Kaja Linn Fjeldsæter

Regional smittevernoverlege
Tlf: 72 57 36 92 / Mob: 906 42 098
E-post: kaja.linn.fjeldseter@stolav.no

Foto av Anita Wang Børseth

Anita Wang Børseth

Regional smittevernrådgiver
Mob: 482 59 090
E-post: anita.borseth@stolav.no

Portrettbilde av Bjørn Waagsbø

Bjørn Waagsbø

Overlege med særlig ansvar for antibiotikastyring i RKS
Tlf: 72 82 53 91
E-post: Bjorn.waagsbo@stolav.no


Smittevernplan

Smittevernplan for Helse Midt-Norge skal definere strategiske mål for smittevernarbeidet i regionen, samt tilrettelegge for et smittevern med høy faglig standard i samsvar med lover, forskrifter og overordnede føringer.

Smittevernplan for Helse Midt-Norge 2016-2020 med vedlegg (PDF)

Tuberkulose og tvangstiltak

Tuberkulosekontroll i Helse Midt-Norge

Tuberkulosekontrollen har som viktigste formål å hindre smitteoverføring, først og fremst gjennom tidlig diagnostikk og effektiv behandling av pasienter med smittsom tuberkulose, uten at det dannes resistente bakteriestammer.

Tvangsvedtak/hastevedtak

Tuberkulosekoordinatorer i Helse Midt Norge

Forskrift om tuberkulosekontroll

§ 2-4. Tuberkulosekontrollprogrammet til det regionale helseforetaket skal ivareta alle nødvendige rutiner for tiltak og tjenester som det regionale helseforetaket er ansvarlig for etter spesialisthelsetjenesteloven og smittevernloven.

Beredskap innen smittevern


4 filmer om beskyttelsesutstyr ved ebola

Antibiotika

Det ses fortsatt en økning i forekomst av flere typer antibiotikaresistente mikrober på landsbasis og regionalt. De største utfordringene for sykehusene på dette området akkurat nå, er bærerskap med MRSA (meticillinresistente gule stafylokokker), VRE (vankomycinresistente enterokokker) og bakterier med ESBL (ekstendert spektrum betalaktamase). Arbeidet med å redusere fremvekst og spredning av resistente mikroorganismer prioriteres, bl.a. gjennom antibiotikastyringsprogram i sykehus.

Ta e-læringskurset her! Som ansatt har du direkte tilgang til kurset, bare klikk på Start kurs. Vil du ha tilgang utenfra IKT-systemene i spesialisthelsetjenesten, må du velge Logg på og deretter logge inn ved hjelp av MINID eller BANKID. (Du må ha norsk personnummer for å gjøre dette). Når kurset er gjennomført, registreres det i Læringsportalen.

E-læring

Ta e-læringskursene i smittevern her! Som ansatt har du direkte tilgang til kursene, bare klikk på Start kurs. Vil du ha tilgang utenfra IKT-systemene i spesialisthelsetjenesten, må du velge Logg på og deretter logge inn ved hjelp av MINID eller BANKID. (Du må ha norsk personnummer for å gjøre dette). Når et kurs er gjennomført, registreres det i Læringsportalen. 

e-Rapport


Fant du det du lette etter?