HelsaMi

Lungerehabilitering i Norge

Lungerehabilitering inneholder vanligvis trening, pasientopplæring og individuell veiledning. Under finner du en oversikt over sykehus og andre aktører som tilbyr lungerehabilitering i Norge, fordelt på helseregion. For å delta på lungerehabilitering eller kolsskole trengs som regel en henvisning fra fastlege.

Oversikten er ikke komplett og inneholder foreløpig kun tilbud i Helse Sør-Øst og Helse Vest. Vi håper på å få oversikt over flere tilbud og helseregioner etter hvert.

Tilbud i Helse Sør-Øst

Tilbud på sykehusene

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Oslo universitetssykehus, Ullevål arrangerer seks eller sju lungerehabiliteringskurs i året, med ti deltakere i hver gruppe. Hver gruppe trener to dager hver uke i seks uker, med oppfølging etter seks måneder. Etter endt rehabilitering får alle informasjon om treningsgrupper lokalt i bydelene i Oslo.

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS, LØRENSKOG

Ved Ahus er det sju lungerehabiliteringskurs hvert år, med mellom sju og ni deltakere på hvert kurs. Kursene varer i fire uker, med tre treningsdager hver uke. I tillegg kommer en kartleggingsdag før treningsperioden, og en oppfølgingsdag etter seks måneder. Treningen er hovedsakelig individuell, men også delvis i gruppe.

LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS, OSLO

Mellom ti og tolv pasienter deltar på det årlige kurset i lungerehabilitering ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo. Det er to kursdager hver uke i ti uker. Den første dagen inkluderer styrketrening hvor man trener på stasjoner i par etter et individuelt tilpasset program. Dag to fokuserer på gruppebasert utholdenhetstrening. Treningen foregår både ute og inne, avhengig av vær og temperatur.

Sykehuset har også kolskurs med 10–12 pasienter to ganger i året. Dette kurset varer i fire dager fordelt over to uker, hvorav de to siste dagene er viet til trening.

SYKEHUSET VESTFOLD, TØNSBERG

I Tønsberg trener opptil 18 deltakere samtidig i grupper. Kurset har rullerende opptak gjennom hele året bortsett fra i sommerferien. Hver pasient deltar på 12 treninger i løpet av seks uker.

SYKEHUSET ØSTFOLD, MOSS

Den gruppetreningsbaserte Ullevålsmodellen er basis for lungerehabiliteringen i Moss. Det arrangeres fem kurs hvert år, med mellom seks og 15 deltakere pr. kurs. I tillegg til utholdenhetstrening inkluderer kurset også styrketrening, balansetrening, mobiliseringsøvelser og avspenningsøvelser. Totalt trener deltakerne i halvannen time to dager i uka i fem uker, med oppfølgingskontroll etter et halvt år. 

SØRLANDET SYKEHUS, KRISTIANSAND

Lungerehabiliteringen i Kristiansand har fortløpende påmelding, og starter opp nye kurs så snart det er nok deltakere. Treningen foregår i grupper, men med individuell tilrettelegging. Deltakerne trener en time styrke før lunsj, og tar en treningstur på én time i nærområdet etter lunsj hver torsdag og fredag i seks uker. I tillegg anbefales deltakerne å følge individuelt oppsatt treningsprogram hjemme hver onsdag.

VESTRE VIKEN, BÆRUM SYKEHUS

Ved Bærum sykehus arrangeres kolskurs med tilpasset trening ledet av fysioterapeut fire ganger i året. Kurset er først og fremst forebyggende og har 8–12 deltakere. Hvert kurs går over fire uker, med én kursdag hver uke.

Døgnrehabilitering

LHL-KLINIKKENE GLITTRE, HAKADAL

Bassengtrening, morgentrim i sal, turgrupper, spinning og klatring er en del av det gruppebaserte treningstilbudet til lungepasienter ved spesialsykehuset Glittre i Hakadal. Oppholdet ved generell lungerehabilitering varer i fire uker, og alle pasientene får et individuelt tilpasset treningsprogram. 12 pasienter får plass ved hvert gruppeinntak, mens det er 14 pasienter per fortløpende inntaksteam. 

NB! I 2018 flyttes tilbudet fra Glittre-klinikken til det helt nye LHL-sykehuset Gardermoen.

GRANHEIM LUNGESYKEHUS, GAUSDAL

Granheim er en del av sykehuset Innlandet, og tilbyr fire ukers rehabiliteringsopphold og oppfølgingsopphold på to uker. Treningen under oppholdet er gruppebasert. Hver pasiente får tilbud om både individuell treningsveiledning og gruppeveiledning i treningssal. Det er totalt 38 rehabiliteringsplasser på Granheim, og opptaket skjer kontinuerlig.

UNICARE HOKKSUND (HOKKSUND REHABILITERINGSSENTER)

På rehabiliteringssenteret i Hokksund får hver pasient utarbeidet sine egne rehabiliteringstiltak og følger sitt eget treningsopplegg i gruppetreningstimene. Oppholdet varer i tre–fire uker, og det er lagt opp til ca. én time med trening hver dag.

RINGEN REHABILITERINGSSENTER, MOELV

I Moelv tilbys døgnrehabilitering med en varighet på tre uker. Deretter kan pasientene få tilbud om dagrehabilitering to til tre ganger i uka i ytterligere fire uker. Treningstilbudet består av gruppetrening for bevegelighet, koordinasjon, kondisjon og styrke, utendørs turer, aktivitet i varmtvannsbasseng og veiledning i treningssal. Det er 10–12 deltakere i hver gruppe, og rundt ni gruppeinntak i året. 


Tilbud i Helse Vest

Tilbud på sykehusene

HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS, BERGEN

På rehabiliteringen i Bergen møtes grupper på 12 pasienter tre dager hver uke i fem uker. De får trening, undervisning og veiledning av et tverrfaglig team.

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS

I Stavanger arrangeres fem kolskurs hvert år. Hvert kurs har åtte samlinger over fire uker, og innholder blant annet tilpasset gruppetrening med fysioterapeut.


HELSE STAVANGER, EIGERSUND (DØGNREHABILITERING) 

Det spesialiserte rehabiliteringstilbudet i Eigersund gir døgnrehabilitering i mellom 10 og 14 dager. Underveis får pasientene blant annet individuell trening, gruppetrening og undervisning i grupper.

HAUGESUND SJUKEHUS

Rehabiliteringsprogrammet i Haugesund varer i fem uker og har totalt ti økter med trening og undervisning om kols. Det er mellom åtte og ti deltakere i hver gruppe.

NORDFJORD SJUKEHUS

Nordfjord sjukehus arrangerer kolsskule. Tilbudet inkluderer fem dager opplæring og trening, og rehabiliteringen skjer i grupper på opptil åtte pasienter. 


Fant du det du lette etter?