HelsaMi

Svangerskapskomplikasjoner hos kvinner med systemisk lupus erythematosus

Ny artikkel publisert i Tidsskriftet mai 2021. 

​I denne artikkelen får du oppdatert kunnskap om svangerskapskomplikasjoner hos kvinner med systemisk lupus erythematosus. Artikkelen er tilgjengelig elektronisk her: Svangerskapskomplikasjoner hos kvinner med systemisk lupus erythematosus | Tidsskrift for Den norske legeforening (tidsskriftet.no)​