HelsaMi

Nyhetsbrev NKSR august 2021

Vårt nyhetsbrev fra august er tilgjengelig. 

​Her finner du info om koronavaksine til gravide, info om brukermøte for NorVas, NorArtritt og RevNatus og noen resultater fra RevNatus. 
Nyhetsbrevet kan leses her: Nyhetsbrev NKSR august 2021.pdf (nhn.no)