HelsaMi

Ny internasjonal artikkel med bruk av data fra RevNatus

Den første artikkelen med data fra de europeiske revmaregisterene for svangerskap er publisert. 

​Norsk​e kvinner registrert i RevNatus har bidratt med over halvparten av dataene i studien. Resultatene viser bedre svangerskapsutfall for kvinner med aksial spondyloartritt enn tidligere, og at det er ganske likt som hos friske. 

Godt planlagte svangerskap, godt informerte pasienter, tilpasset behandling og regelmessig oppfølging er viktig for gode svangerskapsutfall. ​

Artikkelen har ​PMID: 35961759​ og kan leses her: https://ard.bmj.com/content/early/2022/08/29/ard-2022-222641.long​