HelsaMi

Hjemmesiden til RevNatus er oppdatert

RevNatus er et landsdekkende kvalitetsregister for svangerskap og revmatiske sykdommer. 

​I 2021 er det totalt 19 revmatologiske enheter som registrerer data i RevNatus. 

Vi har nå oppdatert hjemmesiden til RevNatus. Her finner du informasjon både til pasienter og helsepersonell.

Sjekk den ut på stolav.no/revnatus