Baby som holder mor i hånda

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer

NKSR

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR) skal inneha og formidle oppdatert kompetanse om tiden før-, under og etter svangerskap ved alle revmatiske sykdommer.

Den primære oppgaven til NKSR er å spre kunnskap ut til de andre helseforetakene slik at pasientene sikres likeverdig tilgang til kompetanse.

NKSR skal bidra til forskning, kompetanseoppbygging og fagutvikling på kompetanseområdet, slik at nasjonal kunnskap bygges opp.

NKSR arrangerer kurs og underviser på grunn, videre og etterutdanning på nasjonalt nivå.

Det foreligger mulighet for både brukere og helsepersonell til å ta kontakt med NKSR på telefon for veiledning.

 • Mor og far med revmatisk sykdom

  Her finner du informasjon til deg som pasient om det å være mor og far med revmatisk sykdom.  

 • Sentral forskning

  Her har vi samlet sentral forskning på temaet "svangerskap og revmatiske sykdommer." Primært oversiktsartikler er presentert her.  

Lenker

Her har vi samlet ulike lenker til nettsider med nyttig informasjon. Klikk på den enkelte lenke for mer informasjon:

 

RevNatus

RevNatus er et kvalitetsregister for svangerskap og revmatiske sykdommer. St. Olavs Hospital er databehandleransvarlig for registeret. RevNatus har konsesjon fra Datatilsynet og skriftlig samtykke skal foreligge før pasienten registreres i registeret.
Ved å samle data om revmatisk sykdom og svangerskap i et kvalitetsregister vil vi kunne bruke disse dataene for å overvåke behandlingsresultater og forske på ulike problemstillinger knyttet til svangerskap og revmatiske sykdommer.


Besøk og registrering i RevNatus skjer på følgende tidspunkt:

 • Første besøk, før graviditet
 • 1. trimester: Svangerskapsuke 10-12
 • 2. trimester: Svangerskapsuke 23-25
 • 3. trimester: Svangerskapsuke 32-35
 • 6 uker etter fødsel
 • 6 måneder etter fødsel
 • 12 måneder etter fødsel

Styringsgruppe RevNatus:

RevNatus er administrativt lagt til Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR) ved revmatologisk avdeling, St. Olavs Hospital.

RevNatus ledes av en styringsgruppe bestående av representanter fra det revmatologiske fagmiljøet. Styringsgruppen består av en representant fra hvert universitetssykehus som leverer data til RevNatus. Styringsgruppen er øverste organ for RevNatus og har det samlede ansvar for forvaltningen av data i databasen.

Styringsgruppens medlemmer:

 • Leder:  Marianne Wallenius (NKSR)
 • Styremedlem: Inge-Margrethe Gilboe (Oslo Universitetssykehus)
 • Styremedlem: Andrea Becker Merok (Universitetssykehuset Nord-Norge)
 • Styremedlem: Tor Magne Madland (Haukeland Universitetssykehus)
 • Sekretær: Hege Svean Koksvik (NKSR)

Referansegruppe NKSR

Referansegruppen for NKSR er oppnevnt med representanter fra alle de regionale helseforetakene.

Referansegruppens medlemmer:

 • Synøve Kalstad (Universitetssykehuset Nord-Norge)
 • Inge-Margrethe Gilboe (Oslo Universitetssykehus)
 • Carina Skorpen (Ålesund Sjukehus)
 • Johan Skomsvoll (St. Olavs Hospital)
 • Philip Von Brandis (Stavanger Universitetssykehus)
 • Mari Sundsfjord (Norsk Revmatikerforbund)
 • Bente Jakobsen (Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer)

Årsrapporter

De nasjonale kompetansetjenestene i Norge rapporterer årlig til Helse- og omsorgsdepartementet.

 Årsrapport 2016

Årsrapport 2015