Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer

NKSR

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR) skal inneha og formidle oppdattert kompetanse om tiden før-, under og etter svangerskap ved alle revmatiske sykdommer.

Den primære oppgaven til NKSR er å spre kunnskap ut til de andre helseforetakene slik at pasientene sikres likeverdig tilgang til kompetanse.

NKSR skal bidra til forskning, kompetanseoppbygging og fagutvikling på kompetanseområdet, slik at nasjonal kunnskap bygges opp.

NKSR arrangerer kurs og underviser på grunn, videre og etterutdanning på nasjonalt nivå.

Det foreligger mulighet for både brukere og helsepersonell til å ta kontakt med NKSR på telefon for veiledning.

Lenker

Her har vi samlet ulike lenker til nettsider med nyttig informasjon. Klikk på den enkelte lenke for mer informasjon:

 

Relis - Produsentuavhengig legemiddelinformasjon

Norsk Revmatikerforbund

Nasjonal Kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR)

Norsk revmatologisk forening (pasientinformasjon om legemidler)

Norsk gynekologisk forening (Veileder i fødselshjelp)

Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi (NAKBUR)

Barne- og ungdomsrevmatikergruppen i NRF

Diagnosegruppen Lupus Norge

Sjögren's syndrome fondation

Arthritis Fondation

Lupus Fondation of America

RevNatus

RevNatus er en database for forskning på svangerskap og revmatiske sykdommer, som driftes av Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR).

De fleste revmatologiske enheter i Norge inkluderer pasienter i RevNatus.

Godkjenning av REK og datatilsynet foreligger. Alle de ulike revmatiske sykdommene (artritter, kollagnoser og vaskulitter) registreres i RevNatus.

Inklusjon i RevNatus skjer med skriftlig samtykke.

Målet med Revnatus er å:

  • Generere ulike forskningsprosjekter vedrørende mors sykdom, svangerskap og tiden etter fødsel
  • Hensikten er å optimalisere monitorering od behandling av svangerskap og mors sykdom
  • RevNatus skal fungere som en kvalitetskontroll for overvåkning, behandling og oppfølgning 

Besøk i RevNatus skjer på følgende tidspunkt:

  • Første besøk, før graviditet
  • Ett besøk hvert trimerster (svangerskapsuke 10 - 12, uke 23 - 25 og uke 32 -35)
  • 6 uker etter fødsel
  • 6 måneder etter fødsel
  • 12 måneder etter fødsel

Styringsgruppe RevNatus:

RevNatus er administrativt lagt til Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR) ved revmatologisk avdeling, St. Olavs Hospital.

RevNatus ledes av en styringsgruppe bestående av representanter fra det revmatologiske fagmiljøet. Styringsgruppen består av en representant fra hvert universitetssykehus som leverer data til RevNatus. Styringsgruppen er øverste organ for RevNatus og har det samlede ansvar for forvaltningen av data i databasen.

Styringsgruppens medlemmer:

Leder:  Marianne Wallenius (NKSR)

Styremedlem: Inge-Margrethe Gilboe (Oslo Universitetssykehus)

Styremedlem: Andrea Becker Merok (Universitetssykehuset Nord-Norge)

Styremedlem: Tor Magne Madland (Haukeland Universitetssykehus)

Sekretær: Hege Svean Koksvik (NKSR)

Referansegruppe NKSR

Referansegruppen for NKSR er oppnevnt med representanter fra alle de regionale helseforetakene.

Referansegruppens medlemmer:

Synøve Kalstad (Universitetssykehuset Nord-Norge)

Inge-Margrethe Gilboe (Oslo Universitetssykehus)

Carina Skorpen (Ålesund Sjukehus)

Johan Skomsvoll (St. Olavs Hospital)

Philip Von Brandis (Stavanger Universitetssykehus)

Mari Sundsfjord (Norsk Revmatikerforbund)

Bente Jakobsen (Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer)

Årsrapporter

De nasjonale kompetansetjenestene i Norge rapporterer årlig til Helse- og omsorgsdepartementet.

Årsrapport 2015

Arrangementer

Se flere kommende arrangementer ()