Baby som holder mor i hånda

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer

NKSR

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR) skal inneha og formidle oppdatert kompetanse om tiden før, under og etter svangerskap ved alle revmatiske sykdommer.

Den primære oppgaven til NKSR er å spre kunnskap ut til de andre helseforetakene slik at pasientene sikres likeverdig tilgang til kompetanse.

NKSR skal bidra til forskning, kompetanseoppbygging og fagutvikling på kompetanseområdet, slik at nasjonal kunnskap bygges opp.

NKSR arrangerer kurs og underviser på grunn, videre og etterutdanning på nasjonalt nivå.

Det er mulig for både brukere og helsepersonell å ta kontakt med NKSR på telefon for veiledning.

 • Mor og far med revmatisk sykdom

  Her finner du informasjon om det å være mor og far med revmatisk sykdom.

 • Sentral forskning

  Her har vi samlet sentral forskning på temaet "svangerskap og revmatiske sykdommer." Primært oversiktsartikler er presentert her.  

Lenker

Her har vi samlet ulike lenker til nettsider med nyttig informasjon. Klikk på den enkelte lenke for mer informasjon:

 

RevNatus

RevNatus er et landsdekkende kvalitetsregister for svangerskap og revmatiske sykdommer. Les mer om registeret her.

Referansegruppe NKSR

Referansegruppen for NKSR er oppnevnt med representanter fra alle de regionale helseforetakene.

Referansegruppens medlemmer:

 • Synøve Kalstad (Universitetssykehuset Nord-Norge)
 • Inge-Margrethe Gilboe (Oslo Universitetssykehus)
 • Carina Skorpen (Ålesund Sjukehus)
 • Johan F. Skomsvoll (St. Olavs Hospital)
 • Philip Von Brandis (Stavanger Universitetssykehus)
 • Mari Skog (Norsk Revmatikerforbund)
 • May Liz Bestvold (BURG)
 • Bente Jakobsen (Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer)

Årsrapporter

De nasjonale kompetansetjenestene i Norge rapporterer årlig til Helse- og omsorgsdepartementet.

Årsrapport 2017Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.