Baby som holder mor i hånda

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer

NKSR

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR) skal inneha og formidle oppdatert kompetanse om tiden før-, under og etter svangerskap ved alle revmatiske sykdommer.

Den primære oppgaven til NKSR er å spre kunnskap ut til de andre helseforetakene slik at pasientene sikres likeverdig tilgang til kompetanse.

NKSR skal bidra til forskning, kompetanseoppbygging og fagutvikling på kompetanseområdet, slik at nasjonal kunnskap bygges opp.

NKSR arrangerer kurs og underviser på grunn, videre og etterutdanning på nasjonalt nivå.

Det foreligger mulighet for både brukere og helsepersonell til å ta kontakt med NKSR på telefon for veiledning.

 • Mor og far med revmatisk sykdom

  Her finner du informasjon om det å være mor og far med revmatisk sykdom.

 • Sentral forskning

  Her har vi samlet sentral forskning på temaet "svangerskap og revmatiske sykdommer." Primært oversiktsartikler er presentert her.  

Lenker

Her har vi samlet ulike lenker til nettsider med nyttig informasjon. Klikk på den enkelte lenke for mer informasjon:

 

RevNatus

RevNatus er et elektronisk kvalitetsregister for svangerskap og revmatiske sykdommer. Det ligger på MRS plattformen fra HEMIT med Norsk Helsenett som databehandler.

St. Olavs Hospital er databehandleransvarlig for registeret og det er gitt konsesjon fra Datatilsynet til opprettelse og drift av kvalitetsregisteret. RevNatus er landsdekkende, men har ikke nasjonal status.

Registeret er samtykkebasert. Pasienten skal avgi et informert og skriftlig samtykke før inkludering og registrering. 
Ved å samle data om revmatisk sykdom og svangerskap i et kvalitetsregister vil vi kunne bruke disse dataene for å overvåke behandlingsresultater og undersøke ulike problemstillinger knyttet til svangerskap og revmatiske sykdommer.

Besøk og registrering i RevNatus skjer på følgende tidspunkt:

 • Første besøk, før graviditet
 • 1. trimester: Svangerskapsuke 10-12
 • 2. trimester: Svangerskapsuke 23-25
 • 3. trimester: Svangerskapsuke 32-35
 • 6 uker etter fødsel
 • 6 måneder etter fødsel
 • 12 måneder etter fødsel

RevNatus er administrativt lagt til Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR) ved Revmatologisk avdeling, St. Olavs hospital.

Det utarbeides en årsrapport for RevNatus.
Årsrapport RevNatus 2016

Årsrapport RevNatus 2017

Nyhetsbrev RevNatusScientific board RevNatus

Strategiske valg knyttet til kvalitetssikring og videreutvikling av registeret forvaltes av et Scientific Board bestående av representanter fra det revmatologiske fagmiljøet. Det består av en representant fra hvert universitetssykehus som leverer data til RevNatus. 

Søknad om bruk av registerdata rettes til Scientific Board ved sekretær.

Det vil bli opprettet en styringsgruppe for registeret, og det foreligger retningslinjer for styringsgruppen. 

Scientific Board RevNatus har følgende medlemmer:

 • Marianne Wallenius (NKSR) - leder
 • Inge-Margrethe Gilboe (OUS) - styremedlem
 • Andrea Becker Merok (UNN) - styremedlem
 • Solveig Hauge (HUS) - styremedlem
 • Hege Svean Koksvik (NKSR) - sekretær

Referansegruppe NKSR

Referansegruppen for NKSR er oppnevnt med representanter fra alle de regionale helseforetakene.

Referansegruppens medlemmer:

 • Synøve Kalstad (Universitetssykehuset Nord-Norge)
 • Inge-Margrethe Gilboe (Oslo Universitetssykehus)
 • Carina Skorpen (Ålesund Sjukehus)
 • Johan F. Skomsvoll (St. Olavs Hospital)
 • Philip Von Brandis (Stavanger Universitetssykehus)
 • Mari Skog (Norsk Revmatikerforbund)
 • May Liz Bestvold (BURG)
 • Bente Jakobsen (Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer)

Årsrapporter

De nasjonale kompetansetjenestene i Norge rapporterer årlig til Helse- og omsorgsdepartementet.

Årsrapport 2017Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.