Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser

Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser (NKSL) skal ivareta en nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor vårt fagområde, som er sammensatte symptomlidelser. 

 

Selv om NKSLs hovedformål er kompetanseformidling, er forskningsaktiviteten betydelig. Leder, professor og avdelingssjef for Smertesenteret Petter C. Borchgrevink har over flere år knyttet dyktige forskere fra ulike institutt til kompetansetjenesten. Fokus er på å utvikle retningslinjer, behandlingstiltak og samhandlingsprosedyrer for å hindre at personer som er i ferd med å utvikle sammensatte symptomlidelser skal utvikle kronisk sykdom og falle ut av arbeidslivet.

Vi retter arbeidet vårt mot lidelser med betydelige somatiske symptomer der biologiske, psykologiske og sosiale faktorer er tett vevet sammen og anerkjente sykdomsdiagnoser ikke i tilstrekkelig grad kan forklare symptomene. Vi tar sikte på å forbedre kvaliteten på utrednings-, behandlings- og det arbeidsmessige rehabiliteringstilbudet til personer med slike lidelser i hele landet.  

NKSL driver kursvirksomhet, forskning og undervisning. Vi tilbyr blant annet en ny mastergrad i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon, i nært samarbeid med NTNU, Kompetansesenter i lindrende behandling i Midt-Norge og European Palliative Care Research Centre.  

Pågående forskningsprosjekter

Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser driver kontinuerlig med forskningsprosjekter som går over flere år. 

Forskningsartikler

Avlagte doktorgrader

Nasjonal veileder for organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker

Professor Petter C. Borchgrevink ved NKSL, er en av flere medvirkende til Helsedirektoratets veileder

Årsrapporter

De nasjonale kompetansetjenestene i Norge rapporterer årlig til Helse- og omsorgsdepartementet.

Norsk Smerteforening

Norsk Smerteforening ble stiftet i 2005, og overordnet mål er å bedre forståelsen av at både akutte og langvarige smerter er et stort helseproblem. Foreningen er tverrfaglig, og vil bedre behandlingen av smertetilstander. 

Logo NOSF.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-postadresse, telefonnummer eller personnummer.