Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser

Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser (NKSL) skal ivareta en nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor vårt fagområde, som er sammensatte symptomlidelser. 

 

Selv om NKSLs hovedformål er kompetanseformidling, er forskningsaktiviteten betydelig. Leder, professor og avdelingssjef for Smertesenteret Petter C. Borchgrevink har over flere år knyttet dyktige forskere fra ulike institutt til kompetansetjenesten. Fokus er på å utvikle retningslinjer, behandlingstiltak og samhandlingsprosedyrer for å hindre at personer som er i ferd med å utvikle sammensatte symptomlidelser skal utvikle kronisk sykdom og falle ut av arbeidslivet.

Vi retter arbeidet vårt mot lidelser med betydelige somatiske symptomer der biologiske, psykologiske og sosiale faktorer er tett vevet sammen og anerkjente sykdomsdiagnoser ikke i tilstrekkelig grad kan forklare symptomene. Vi tar sikte på å forbedre kvaliteten på utrednings-, behandlings- og det arbeidsmessige rehabiliteringstilbudet til personer med slike lidelser i hele landet.  

NKSL driver kursvirksomhet, forskning og undervisning. Vi tilbyr blant annet en ny mastergrad i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon, i nært samarbeid med NTNU, Kompetansesenter i lindrende behandling i Midt-Norge og European Palliative Care Research Centre.  

Pågående forskningsprosjekter

Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser driver kontinuerlig med forskningsprosjekter som går over flere år.

 Les om forskning som pågår nå

Forskningsartikler 2016

Forskningsartikler 2016

Forskningsartikler 2015

Forskningsartikler for 2015

Avlagte doktorgrader 2015

Andreas Mellbye:

Epidemiology of opioid drug use in patients with chronic non-malignant pain in Norway
Disputert: Mai 2015
Hovedveileder: professor Olav Magnus Søndenå Fredheim

Line Pedersen:

Short- or long-acting opioids in chronic non-malignant pain: Which are better?
Disputert: September 2015
Hovedveileder: professor Olav Magnus Søndenå Fredheim

Forskningsartikler 2014

Her ligger forskningsartikler for 2014

 Avlagte doktorgrader 2014

Henrik Børsting Jacobsen:

Stress and absenteeism
Disputert: November 2014
Hovedveileder: Tore C. Stiles

Ingunn Pernille Mundal:

Spatiotemporal aspects of pain in the general population; factors associated with the presence, development and distribution
Disputert: Desember 2014
Hovedveileder: Egil Andreas Fors

Nasjonal veileder for organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker

Professor Petter C. Borchgrevink ved NKSL, er en av flere medvirkende til Helsedirektoratets veileder

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker (PDF)

Årsrapporter

De nasjonale kompetansetjenestene i Norge rapporterer årlig til Helse- og omsorgsdepartementet.

Årsrapport 2015

Masterutdanning, NTNU-Viderekurs i Smerte og palliasjon I, årlig i januar

Se her for mer informasjon


 

Masterutdanning, NTNU-Viderekurs i Smerte og palliasjon II, årlig i februar


Se her for mer informasjon om kurset


 

Masterutdanning, NTNU-Viderekurs i akutt og postoperativ smerte, årlig i mars

 

Se her for mer informasjon om kurset  

  

Masterutdanning, NTNU-Viderekurs i langvarig smerte: tverrfaglig undersøkelse, behandling og oppfølging, årlig i mars


Se her for mer informasjon om kurset


 

Masterutdanning, NTNU-Viderekurs i kunnskapsbasert praksis og organisering innen palliasjon, årlig i april

   
Se her for mer informasjon om kurset

 

Norsk Smerteforening

Norsk Smerteforening ble stiftet i 2005, og overordnet mål er å bedre forståelsen av at både akutte og langvarige smerter er et stort helseproblem. Foreningen er tverrfaglig, og vil bedre behandlingen av smertetilstander.

 

Norsk Smerteforenings hjemmeside