Palliative tilbud og nettverk

Her finner du en oversikt over, og kontaktinformasjon til, alle palliative tilbud i regionen.

Palliative team

Kreftkoordinatorer

Nettverk

Helse Midt-Norge har nettverk av ressurspersoner i kreft og palliasjon spredt i hele regionen. Målet med nettverkene er å øke kompetansen og fremme samhandling blant helsepersonell, slik at kreftpasienter og andre pasienter med behov for lindrende behandling, samt deres pårørende, opplever god kvalitet og trygghet i alle nivå av helsetjenesten.

Ressurspersonene får systematisk kompetanseheving i form av fagdager, og har tilbud om hospitering ved aktuelle avdelinger.

De praktiske oppgavene til ressursnettverkene er:

  • Klinisk arbeid på eget arbeidssted
  • Samhandling og systemarbeid
  • Kompetanseheving