Kommunale prosjekter i Midt-Norge

Her finner du en oversikt over alle pågående prosjekter i Midt-Norge.

​Informasjon om kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt (ekstern lenke)

Oversikt over avsluttede prosjekter

Pågående prosjekter

Trondheim kommune 2018-2020 «Opprettelse av palliativt team i Trondheim kommune»

Kontakt: Peder Broen (telefon 97018823)

Verdal kommune 2018-2020 «Trygge ansatte og brukere - Tilrettelegging for gode og trygge dager i eget hjem for alvorlig syke og deres pårørende»

Kontakt: Gro Nina Helberg (telefon 90153700)

Namsos kommune 2019-2021 «Prosessplan lindrende behandling og omsorg ved livets slutt: Etablere strukturer på systemnivå, bygge kompetanse, etablere palliativt team, palliative forløp»

Kontakt: Eva Fiskum (telefon 48004773)

Trondheim kommune 2019-2021 «Palliativ plan i Trondheim kommune»

Kontakt: Peder Broen (telefon 97018823)

Ørsta kommune 2019-2021 «Opprettelse av ressursnetterk innen ergo/fysio»

Kontakt: Ragnhild Strømsnes Aarseth (telefon 70058214)

Høylandet kommune 2020-2021 «Innføring av palliativ plan»

Meråker kommune 2020-2021 «Lindrende team med kreftsykepleier som teamkoordinator»

Molde kommune 2020-2022 «Opprettelse av kommunalt palliativt team»

Overhalla kommune 2020-2021 «Å leve med kreft - å dø hjemme når tiden er inne»

Snåsa kommune 2020-2021 «På pasientens premisser»

Stjørdal kommune 2020-2021 «Etablere struktur, kvalitetssikre og øke kompetanse i arbeidet med lindrende behandling og omsorg ved livets slutt»

Tingvoll kommune 2020-2021 «Omsorg ved livets slutt»

Volda kommune 2019-2021 «Ivaretakelse av vaksne og born som pårørandre ved alvorlig sykdom - innføring av CSNAT, system for etterlattesamtaler»

Ørland kommune 2020-2021 «Kompetansehevende tiltak - opplæringspakke, praktiske verktøy, lindrende skrin, innsatsteam»

Ålesund kommune 2020-2022 «Innføring av CSNAT i samarbeid med kreftavdeling, Ålseund sykehus»