Kommunale prosjekter i Midt-Norge

Her finner du en oversikt over alle pågående prosjekter i Midt-Norge.

​Informasjon om kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt (ekstern lenke)

Oversikt over avsluttede prosjekter

Pågående prosjekter

Høylandet kommune 2017-2019 «Utvidet tilbud om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt gjennom økt kunnskap og etablering av palliativt team»
Kartlegge kompetanse og utarbeide rutiner og prosedyrer slik at pasienter som ønsker det, får lindrende behandling og omsorg i hjemmet hele døgnet, gjennom etablering av et palliativt team.

Kontakt: Ingunn Aar (telefon 90673663)

Sula kommune 2017-2019 «Innføring av palliativ plan i Møre og Romsdal»
Prosjektet har som formål å bidra tli best mulig livskvalitet for pasienter og pårørende gjennom innføring av et felles palliativ plan i Møre og Romsdal.

Kontakt: Tanja Alme (telefon 90709785)

Ålesund kommune 2017-2019 «Utprøving og bruk av dataverktøyet EIR, symptomkartlegging hos palliative pasienter i en lindrende enhet på et sykehjem»
Hovedmålet med prosjektet er å styrke kompetansen, og møte fremtidens helseutfordringer gjennom bruk av teknologisk utvikling og nytenking.

Kontakt: Elin Vegsund

Melhus og Midtre Gauldal kommuner 2018-2020 «Kompetansenettverk av ressurspersoner i kreft og palliasjon i Melhus og Midtre Gauldal»

Kontakt: Ingeborg Vongraven (telefon 97972845)

Trondheim kommune 2018-2020 «Opprettelse av palliativt team i Trondheim kommune»

Kontakt: Peder Broen (telefon 97018823)

Verdal kommune 2018-2020 «Trygge ansatte og brukere - Tilrettelegging for gode og trygge dager i eget hjem for alvorlig syke og deres pårørende»

Kontakt: Gro Nina Helberg (telefon 90153700)

Namsos kommune 2019-2021 «Prosessplan lindrende behandling og omsorg ved livets slutt: Etablere strukturer på systemnivå, bygge kompetanse, etablere palliativt team, palliative forløp»

Kontakt: Eva Fiskum (telefon 48004773)

Trondheim kommune 2019-2021 «Palliativ plan i Trondheim kommune»

Kontakt: Peder Broen (telefon 97018823)

Vikna kommune 2019-2021 «Innføring av palliativ plan i Vikna kommune: øke kompetansen, opprettelse av palliativt team»

Kontakt: Anneli von Ibenfeldt (telefon 91137186)

Ørsta kommune 2019-2021 «Ivaretakelse av vaksne og born som pårørande ved alvorlig sykdom: Innføring av CSNAT, system for etterlattesamtaler»

Kontakt: Solfrid Simonnes De Crane (telefon 41544806)

Ørsta kommune 2019-2021 «Opprettelse av ressursnetterk innen ergo/fysio»

Kontakt: Ragnhild Strømsnes Aarseth (telefon 70058214)