HelsaMi

Kommunale prosjekter i Midt-Norge

Her finner du en oversikt over alle pågående prosjekter i Midt-Norge.

​Informasjon om kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt (ekstern lenke)

Oversikt over avsluttede prosjekter

Pågående prosjekter

Trondheim kommune 2019-2021 «Palliativ plan i Trondheim kommune»

Kontakt: Peder Broen (telefon 97018823)

Ørsta kommune 2019-2021 «Opprettelse av læringsnettverk for kreftomsorg og lindrande behandling for ergo- og fysioterapeutar på Sunnmøre»

Kontakt: Ragnhild Svensli

Molde kommune 2020-2021 «Opprettelse av palliativ koordinator, innføring av palliativ plan»

Kontakt: Margret H. Rødberg

Overhalla kommune 2020-2021 «Å leve med kreft - å dø hjemme når tiden er inne»

Kontakt: Hild-Sissel Sagvik

Snåsa kommune 2020-2021 «Liv til dagene. Kompetente helsearbeidere, trygge pårørende og stødige frivillige bidrar til hjemmetid og hjemmedød»

Kontakt: Line Okkenhaug Sjule

Ørland kommune 2020-2021 «Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt»

Kontakt: Liz Raaken

Ålesund kommune 2020-2022 «Innføring av CSNAT i samarbeid med kreftavdeling, Ålseund sykehus»

Kontakt: Silje S. Kaldhusdal

Aukra kommune 2021-2023 «Fra floskel til handling - rett pasient på rett sted - innføring av forhåndssamtaler gjennom bruk av palliativ plan» (på vegne av alle ROR-kommuner)

Kontakt: Jan Erik Hovdenak

Holtålen kommune 2021 «Revisjon av kreftplan og opprettelse av kreft-team i pleie- og omsorgstjenesten»

Kontakt: Ann Mari Grønli

Nærøysund kommune 2021 «Øke kompetansen til alle ansatte i hjemmetjenesten og institusjon for å sikre god og lik omsorg ved livets slutt»

Kontakt: Marit Elise Pedersen