HelsaMi

Kommunale prosjekter i Midt-Norge

Her finner du en oversikt over alle pågående prosjekter i Midt-Norge.

​Informasjon om kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt (ekstern lenke)

Oversikt over avsluttede prosjekter

Pågående prosjekterLevanger kommune 2022-2024: Innføring av kommunalt palliativt team

Kontakt: Grete H. Brenne

Molde kommune 2020-2022: Opprettelse av palliativ koordinator for blant annet innføring av palliativ plan

Kontakt: Margret H. Rødberg

Ålesund kommune 2020-2022: Innføring av kartleggingsverktøyet CSNAT i samarbeid med kreftavdeling, Ålesund sykehus

Kontakt: Elin Vegsund


Aukra kommune 2021-2024 Fra floskel til handling - rett pasient på rett sted - innføring av forhåndssamtaler gjennom bruk av palliativ plan (på vegne av alle ROR-kommuner)

Kontakt: Tone Vestad


Nærøysund kommune 2021-2023 Øke kompetansen til alle ansatte i hjemmetjenesten og institusjon for å sikre god og lik omsorg ved livets slutt

Kontakt: Anita Hansen


Tingvoll kommune 2022-2023: Innføring av Livets siste dager og etablere en ressursgruppe

Kontakt: Siri Holmeide Vangen


Ørland kommune 2020-2022: Ivaretakelse av barn og søsken som pårørende

Kontakt: Annelill Hopen