Kommunale prosjekter i Midt-Norge

Her finner du en oversikt over alle pågående prosjekter i Midt-Norge.

​Informasjon om kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt (ekstern lenke)

Oversikt over avsluttede prosjekter

Pågående prosjekter

Averøy kommune 2016-2018 «Sammen skaper vi en trygg og verdig avslutning på livet»
Hovedmålet er at hjemmetjenesten i samarbeid med palliativt team ved Kristiansund sykehus og fastleger skal gi et helhetlig, kvalitativt og sammenhengende tjenestetilbud innen palliasjon.

Kontakt: Elfrid Loe (telefon 48112020)

Kristiansund kommune 2016-2018 «Livet siste dager» - Implementering av en kunnskapsbasert og standardisert plan for lindring i livets sluttfase»
Hensikten med innføring av livets siste dager er å sikre en felles overordnet ramme og struktur for behandling, pleie og omsorg i livet siste fase.

Kontakt: Synnøve Barsten (telefon 47811814)

Fosen Helse IKS 2017-2018 «Pasienten i langvarig lindrende fase av sykdomsforløpet. Kompetansehevende tiltak»
Hovedmålet er å øke kompetansen til helsepersonell gjennom E-læringsprogram med fokus på pasienter med kroniske uhelbredelige lidelser.

Kontakt: Merike Pallas (telefon 94836802)

Høylandet kommune 2017-2019 «Utvidet tilbud om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt gjennom økt kunnskap og etablering av palliativt team»
Kartlegge kompetanse og utarbeide rutiner og prosedyrer slik at pasienter som ønsker det, får lindrende behandling og omsorg i hjemmet hele døgnet, gjennom etablering av et palliativt team.

Kontakt: Bernt Harald Opdal (telefon 97521096)

Sula kommune 2017-2019 «Innføring av palliativ plan i Møre og Romsdal»
Prosjektet har som formål å bidra tli best mulig livskvalitet for pasienter og pårørende gjennom innføring av et felles palliativ plan i Møre og Romsdal.

Kontakt: Tanja Alme (telefon 90709785)

Ålesund kommune 2017-2019 «Utprøving og bruk av dataverktøyet EIR, symptomkartlegging hos palliative pasienter i en lindrende enhet på et sykehjem»
Hovedmålet med prosjektet er å styrke kompetansen, og møte fremtidens helseutfordringer gjennom bruk av teknologisk utvikling og nytenking.

Kontakt: Søgni Margrete Grøndal (telefon 70164105)

Melhus og Midtre Gauldal kommuner 2018-2020 «Kompetansenettverk av ressurspersoner i kreft og palliasjon i Melhus og Midtre Gauldal»

Kontakt: Laila Småvik (telefon 90808852) eller Trude Skjelvan Wikdahl (telefon 91770349)

Trondheim kommune 2018-2020 «Opprettelse av palliativt team i Trondheim kommune»

Kontakt: Peder Broen (telefon 97018823) eller Anne-Grete Skaar (telefon 91199218)

Verdal kommune 2018-2020 «Trygge ansatte og brukere - Tilrettelegging for gode og trygge dager i eget hjem for alvorlig syke og deres pårørende»

Kontakt: Gro Nina Helberg (telefon 90153700)