Kompetansetjenester og -sentre

Nasjonale, regionale og lokale tjenester og sentre ved St. Olavs hospital

St. Olavs hospital har et utvalg nasjonale og flerregionale tjenester. Sykehuset har også et større antall kompetansesenter som er regionale eller lokale. 

Nasjonale behandlingstjenester

Flerregional behandlingstjeneste

  • Neonatalkirurgi ved alvorlige medfødte misdannelser
  • Dyp hjernestimulering (Deep Brain Stimulation).
    • (Invasive prosedyrer for dyp hjernestimulering ved Parkinson, med tilknyttet diagnostikk for avklaring av behandlings indikasjon og gjennomføring av de invasive prosedyrer. DBS på etablert indikasjon utover Parkinsons sykdom skal skje ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Langsiktig oppfølging av pasientene skal skje i eget RHF).

Nasjonale kompetansetjenester

Kompetansesentre

St. Olavs hospital ​har et større antall kompetansesentre som er regionale eller lokale.
Se denne oversikten:

Nasjonal veileder for kompetansetjenester

Se Helse- og omsorgsdepartementet sin oversikt over nasjonale behandlingstjenester, flerrregionale behandlingstjenester og nasjonale kompetansesentre (inklusiv Veileder til forskrift nr 1706 av 17. desember 2010. Revidert pr 1.5.2014. PDF-format).