Kompetansetjenester og -sentre

Nasjonale, regionale og lokale tjenester og sentre ved St. Olavs hospital

St. Olavs hospital har et utvalg nasjonale og flerregionale tjenester. Sykehuset har også et større antall kompetansesenter som er regionale eller lokale. 

Nasjonale behandlingstjenester

Flerregional behandlingstjeneste

  • Neonatalkirurgi ved alvorlige medfødte misdannelser
  • Dyp hjernestimulering (Deep Brain Stimulation).
    • (Invasive prosedyrer for dyp hjernestimulering ved Parkinson, med tilknyttet diagnostikk for avklaring av behandlings indikasjon og gjennomføring av de invasive prosedyrer. DBS på etablert indikasjon utover Parkinsons sykdom skal skje ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Langsiktig oppfølging av pasientene skal skje i eget RHF).

Nasjonale kompetansetjenester

Kompetansesentre

St. Olavs hospital ​har et større antall kompetansesentre som er regionale eller lokale.
Se denne oversikten:


Om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten

Se Helse- og omsorgsdepartementet sin nettsider med regelverk og veileder, om søknad og evaluering, ansvar og roller og oversikt over nasjonale tjenestere

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel e-postadresse, telefonnummer eller personnummer.