Kompetansetjenester og -sentre

Nasjonale, regionale og lokale tjenester og sentre ved St. Olavs Hospital

St. Olavs Hospital har et utvalg nasjonale og flerregionale tjenester. Sykehuset har også et større antall kompetansesenter som er regionale eller lokale.

Nasjonale behandlingstjenester

  • Fotoferesebehandling (fotokjemisk behandling av hvite blodlegemer ved visse typer hudsykdommer og ved transplantater)

Flerregional behandlingstjeneste

  • Neonatalkirurgi ved alvorlige medfødte misdannelser
  • Dyp hjernestimulering (Deep Brain Stimulation).  Invasive prosedyrer for dyp hjernestimulering ved Parkinson, dystoni og essensielle tremor med tilknyttet diagnostikk for avklaring av behandlings indikasjon og gjennomføring av de invasive prosedyrer. Langsiktig oppfølging av pasientene skal skje i eget RHF.

Nasjonale kompetansetjenester

Kompetansesentre

St. Olavs Hospital ​har et større antall kompetansesentre som er regionale eller lokale:

Nasjonal veileder for kompetansetjenester

Se Helse- og omsorgsdepartementet sin oversikt over nasjonale behandlingstjenester, flerregionale behandlingstjenester og nasjonale kompetansesentre (PDF) (inklusiv Veileder til forskrift nr 1706 av 17. desember 2010. Revidert pr 1.5.2014. pdf-format).