Kompetansetjenester og -sentre

Nasjonale, regionale og lokale tjenester og sentre ved St. Olavs Hospital

St. Olavs Hospital har et utvalg nasjonale og flerregionale tjenester. Sykehuset har også et større antall kompetansesenter som er regionale eller lokale.

Nasjonale behandlingstjenester

  • Fotoferesebehandling (fotokjemisk behandling av hvite blodlegemer ved visse typer hudsykdommer og ved transplantater)

Flerregional behandlingstjeneste

Nasjonale kompetansetjenester

Kompetansesentre

St. Olavs Hospital ​har et større antall kompetansesentre som er regionale eller lokale: