koppler

​BUSINESS IDEA

Development of a new surgical circular stapler with reduced risk of anastomotic leak.

MARKET

Health, medicine, surgery

UNIQUENESS

koppler is a new surgical stapler with a foldable anvil facilitating easier introduction in the gastrointestinal tract and reduction in risk of leak after stapling.

ORIGIN

Brynjulf Ystgaard and Lars Cato Rekstad, St. Olav’s Hospital, Clinic of Surgery, Department of Gastrointestinal Surgery.

STATUS

Patent filed in June 2016, concept verified in vivo. Seeking commercial partners.

CONTACT

Tonje S. Steigedal
NTNU Technology Transfer
tonje.s.steigedal@ntnu.no

www.koppler.tech

Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.