Innovasjonspartnerskap

Autoskår

St. Olavs hospital søker bedrifter som ønsker å samarbeide om å skape fremtidens løsning for måling av vitale parametere. Dette må kunne skje automatisk, kontinuerlig og kontaktløst. Mulighetene som ligger i eksisterende og kommende teknologi, som for eksempel sensorer, er mange og i liten grad utnyttet innen helse. Nye løsninger for måling av vitale parametere vil potensielt kunne ha stor betydning for styrket pasientsikkerhet samt mer effektiv pasientbehandling og bruk av personalressurser.


 

On this link you will find all the information about Autoskår in English

Vi er tildelt 10 millioner fra Innovasjon Norge til bruk i utviklingen av innovative løsninger for måling av vitale parametere automatisk, kontinuerlig og kontaktløst. Sykehuset vil i løpet av 2021 utlyse og gjennomføre en konkurranse der målet er å tildele ett eller flere innovasjonspartnerskap til leverandører som kan bidra til å løse behovet vårt. I forkant av konkurransegjennomføring ønsker vi å invitere leverandører og andre aktuelle aktører til markedsdialog for å presentere behovet til sykehuset, samt diskutere mulige utviklingsretninger og innovasjonsrom for løsninger. Innspill fra markedsdialogen vil kunne inngå i videreutvikling av behovsbeskrivelsen som skal inngå i konkurransedokumentene.

Kontaktinformasjon

Prosjekteier: Lars Erik Laugsand
E-post: Lars.Erik.Laugsand@stolav.no
Klinikk for akutt- og mottaksmedisin
 
Prosjektleder: Lisa Græslie
E-post: lisa.synnove.schule.graeslie@stolav.no
Telefon: 454 74 742
Klinikk for akutt- og mottaksmedisin


 

Samarbeidspartnere

  • Malvik kommune
  • Universitetssykehuset Nord-Norge
  • NTNU TTO
  • Helse Midt-Norge
  • Sykehusinnkjøp

Autoskår i media


 
Adressa24.06.20 stolav.no 24.06.20 nt24.no 24.06.20 2 minutter på akutten (20.oktober)


 

Fant du det du lette etter?