Forskere i akjson på forskerlaben. Foto

Forskning

Skal du forske? Dette må du vite.

Forskning er en av de fire hovedoppgavene til St. Olavs Hospital. Det overordnede målet for universitetssykehuset er god og forsvarlig pasientbehandling. Forskningen skal ta utgangspunkt i klinisk relevante problemstillinger. Videre skal det sikres tilstrekkelig kompetanse i alle deler av universitetssykehuset. Dette skjer gjennom samarbeid med NTNU og andre relevante institusjoner.

Hjelp til oppstart av prosjekt

 • Folk, utstyr og lokaler

  Planlegger du å kjøre en klinisk studie, men mangler folk, utstyr og sted å være?

 • Forskningsmidler

  Her finner du informasjon om hvor du kan søke om forskningsmidler i region Midt-Norge og bistand til søknadsskriving.

 • Prosedyrer og retningslinjer

  Her finner du oversikt over prosedyrer og retningslinjer som er gjeldende for St. Olavs Hospital, samt henvisning til NTNU sine rutiner og veiledninger.

 • Rapportering og registrering av forskningsaktivitet

  Her finner du retningslinjer om rapportering på mottatte forskningsmidler, vitenskapelige publikasjoner og registrering av forskningsaktivitet.

Disputaser

Oversikt over disputaser ved Det medisinske fakultet, NTNU

Søk på kliniske studier på Helsenorge.no

Kliniske studier på Helsenorge.no

Her kan du søke på ulike kategorier innen kliniske studier

Forskningsprosjekter hvor St. Olav er forskningsansvarlig institusjon

REK

WE-studien