Forskere i akjson på forskerlaben. Foto

Forskning

Skal du forske? Dette må du vite.

Forskning er en av de fire hovedoppgavene til St. Olavs Hospital. Det overordnede målet for universitetssykehuset er god og forsvarlig pasientbehandling. Forskningen skal ta utgangspunkt i klinisk relevante problemstillinger. Videre skal det sikres tilstrekkelig kompetanse i alle deler av universitetssykehuset. Dette skjer gjennom samarbeid med NTNU og andre relevante institusjoner.

Disputaser

Oversikt over disputaser ved Det medisinske fakultet, NTNU

Søk på kliniske studier på Helsenorge.no

Kliniske studier på Helsenorge.no

Her kan du søke på ulike kategorier innen kliniske studier

Forskningsprosjekter hvor St. Olav er forskningsansvarlig institusjon

REK

WE-studien