Forskere under arbeid. Foto

Fag og forskning

Samhandling, utdanning, forskning og innovasjon

 

 

Disse nettsidene retter seg mot fagpersoner i primær- og spesialisthelsetjenesten og forskere med helse som forskningsfelt. Sidene gir også informasjon til publikum om den øvrige faglige virksomheten.