Driftstjenester - banner 5

Driftstjenester

St. Olavs driftsservice

St. Olavs driftsservice er totalleverandør av støttetjenester til St. Olavs hospital. Vi er også leverandør av tjenester til helseinstitusjoner i Helse Midt-Norge samt integrerte samarbeidspartnere.

Vi leverer teknisk kompliserte løsninger til sykehuset og vi bidrar til en sømløs opplevelse for pasienter og pårørende.

Behandlingshjelpemidler

Regional enhet for behandlingshjelpemidler (REB) leverer utstyr og forbruksmateriell til hjemmebehandling etter avtale med behandlingsansvarlig klinikk.

Krykker

Brystpumper

Ernæringspumper, smertepumper, snorkemaskiner, insulinpumper, smertepumper, blodsukkermåler med mer.


ID-kort

Alle ansatte, studenter og personer som har oppdrag i sykehuset skal bære synlig ID-kort. ID-kortet skal ikke overdras til andre. Hver person skal ha kun ett ID-kort. ID-kortet er St. Olavs eiendom og skal leveres nærmeste leder ved avslutting av arbeidsforhold.

ID-kort får du på kundesenteret. Du må ha med rekvisisjon fra rekvirent på avdeling/studiested. Du må ha underskrevet taushetsplikt.


Journal

Kopi av journal


Konferanser

Kundesenteret bistår med arrangering av konferanser, herunder matservering, teknisk bistand, trykking av program og navneskilt, konferanseverter m.m.

Kontakt oss på e-post kundesenter@driftsservice.no for et tilbud.


Mat

Våre spisesteder anbefales for både frokost, lunsj, middag og et mellommåltid.

CateringParkering

Pasienter og besøkende ved St. Olavs hospital Øya: Henvises til offentlig parkering på gategrunn eller i parkeringshus. https://stolav.no/praktisk-informasjon/parkering-oya


Pårørende langveisfra: Kan få parkering gratis inntil ei uke dersom det er ledig. Ta med skriftlig bekreftelse fra avdeling og henvend dere til kundesenteret.

Ansatte: Driftsservice administrerer parkering for ansatte på St. Olavs hospital Øya. Ta kontakt med kundesenteret.


Pasientreiser

Pasientreisekontoret til St. Olavs Hospital ivaretar organiseringen av rekvirerte reiser for Sør-Trøndelag, og er ansvarlig for reiser med HELSEekspressene fra Åfjord og Røros.

https://pasientreiser.no/


Syketransport

St. Olavs hospital transporterer pasienter som må sitte i rullestol / ligge frem og tilbake til sykehuset. For bestilling: Kontakt Pasientreiser tlf 72 57 30 00.


Transport av prøver

Henter og leverer prøver for legesenter (LF)


Fant du det du lette etter?
Vi kan ikke svare deg på tilbakemeldingen. Ikke send oss personlig informasjon, for eksempel navn, e-post, telefonnummer eller fødselsnummer.