Beredskap

Gul beredskap i forbindelse med koronasmitte

St. Olavs hospital har hevet beredskapen til GUL EPIDEMIALARM på grunn av koronapandemien. Det er ingen akutt forandring, men helhetsbildet krever at hele organisasjonen nå er skjerpet på å håndtere situasjonen.


På denne siden finner du informasjon om utbruddet av koronasmitte i sykehuset; enten du er pasient eller pårørende, ansatt, student eller leder. Denne siden oppdateres fortløpende.

Nye tiltak knyttet til koronapandemien

Regjeringen innførte 12. mars tiltak for å redusere smitten av koronavirus.

Følgende tiltak gjelder for alle ansatte på St. Olavs hospital


Informasjon til pasienter og besøkende

Informasjon til alle pasienter og besøkende til St. Olavs hospital

Les Folkehelseinstituttets oppdaterte råd og informasjon til befolkningen

Restriksjoner for besøkende til St. Olavs hospital

Det innføres strengere besøksrestriksjoner med adgangskontroll ved alle innganger fra fredag 13. mars. Sykehuset blir nattestengt.

Kun pasienter som trenger ledsager/assistanse kan ha med pårørende inn på sykehuset under sykehusoppholdet.

Øvrige pasienter kan dessverre ikke få besøk så lenge koronautbruddet varer.

Unntak gjøres for pårørende til kritisk syke, fødende og barn etter telefonisk avtale med avdelingen de skal besøke.

Les Folkehelseinstituttets råd til personer som er i hjemmekarantene Les Folkehelseinstituttets råd til personer som isoleres i hjemmet ved påvist koronasmitte


Reduserer planlagt aktivitet

Av hensyn til bemanningssituasjon, forsyningssituasjonen for kritisk utstyr og smittevern har St. Olavs hospital besluttet å utsette planlagt aktivitet som kan vente.

Les her for mer info: Reduserer planlagt aktivitet til over påske
Alle polikliniske konsultasjoner skal gjennomføres på videokonsultasjon eller telefonkonsultasjon hvis mulig. Ellers usettes all planlagt aktivitet som etter en medisinskfaglig vurdering kan vente.

Dette gjelder all pasientkontakt; poliklinikk, operasjoner, innleggelser, prøvetaking, undersøkelser og lignende.

Endringene medfører ingen forandring for øyeblikkelig hjelp, kreftbehandling og annen behandling som ikke bør vente.

Alle som blir berørt av utsettelse og endringer blir kontaktet av sykehuset. Berørte pasienter får beskjed om hvordan de skal forholde seg videre. Ikke ring sykehuset.Informasjon til fødende

Fødeavdelingen ved St. Olavs hospital har innført en rekke tiltak knyttet til koronasituasjonen.

Les sak på stolav.no: Her er informasjon til deg som venter barnIkke håndhils eller klem

God håndhygiene er viktig for å begrense smitte. St. Olavs hospital råder ansatte og andre i sykehuset om ikke å håndhilse eller klemme når de treffer noen, i tillegg til grundig og ofte håndvask.Gravide og andre risikogrupper

Les: FHI om gravide, barn og ungdom

Les: FHI om risikogrupper

Informasjon til ansatte, ledere, studenter og henvisende leger

Tiltak knyttet til koronapandemien

Regjeringen innførte 12. mars tiltak for å redusere smitten av koronavirus.ALLE ansatte med symptomer skal holde seg hjemme

Dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme. Det gjelder også hvis du er forkjølet eller fått vondt i halsen. 

Dersom et husstandsmedlem er testet for covid-19, skal ansatte være på jobb som normalt inntil prøvesvar foreligger. Les mer på fhi.no


Hvem skal teste seg?

Ansatte i helsetjenesten med akutt innsettende luftveisinfeksjon med minst ett av symptomene feber, hoste, kortpustethet.

VIKTIG: Ansatte MÅ ta kontakt med nærmeste leder/ansvarshavende for å avklare om de trenger å ringe.

Les kriteriene fra FHI her: Testing og diagnostikk for nytt koronavirus

Ring tlf. 72 82 11 00 og avtal tidspunkt.Smitteverntelefon (inkludert prøvetakingstelefon) er åpen

Mandag – fredag kl. 08.00 - 18.00
helg og helligdag kl. 10.00 – 17.00Prøvetakingspoliklinikken tar prøver

Mandag – fredag  kl. 11:30 - 13:30 og 14:00 - 16:00
Lørdag – søndag 14:00 – 16:00

IKKE møt opp fysisk uten time!

Dersom indikasjoner for testing av helsepersonell endres eller pågangen øker på grunn av økt smittespredning på sykehuset, vil åpningstiden utvides igjen på kort varsel.

Prøvesvar (både positive og negative) fra testing av ansatte formidles fortløpende, da det er viktig for planlegging av drift.

Det er viktig at alle ledere i organisasjonen er kjent med og støtter oppunder indikasjonsstillingen for prøvetaking.


Reiseforbud

Helsemyndighetene har fattet vedtak som forbyr helsepersonell som har pasientkontakt å reise utenlands. På St. Olavs hospital gjelder forbudet for alle ansatte, også de som ikke har pasientkontakt.

Les mer på helsedirektoratet.no


Private reiser i påsken

Ledelsen ved St. Olavs hospital ber ansatte om å tenke seg godt om før man reiser bort i påsken. Det vises til tidligere informasjon om retningslinjer for reiser, vedtatt av Regjeringen 12. mars med foreløpig virkning ut april.

Privat reisevirksomhet frarådes generelt, og da særlig til områder med høyere forekomst av korona-smitte, som for eksempel det sentrale østlandsområdet.Psykososial støtte til ansatte

St. Olavs hospital har opprettet psykososial støttetelefon for ansatte fra og med onsdag 25. mars. 
Les her for mer info og telefonnummer


Unngå smitte i fritiden

Helsepersonell utgjør en kritisk samfunnsressurs. Alle ansatte bes derfor, så langt som mulig, unngå situasjoner der de kan pådra seg smitte i fritiden. Dette innebærer blant annet en streng vurdering av deltagelse i frivillig arbeid.

Ansatte som jobber fra hjemmekontor har et særskilt ansvar for å holde seg friske, da de utgjør en verdifull ressurs som kan mobiliseres dersom andre ansatte blir syke.

Les råd fra FHI om hjemmekarantene og hjemmeisoleringGratis parkering for alle ansatte

Fra 15. mars er det gratis parkering i P-hus i Olav Kyrres gate og på alle offentlig regulerte parkeringsplasser på St. Olavs hospital. Disse er skiltet med "P" på blå bakgrunn med underskilt "Mot avgift". Det vil si at det ikke skrives ut bøter i dette området, og man trenger ikke parkeringsbevis. Det er også mulig å parkere gratis på parkeringsplasser ved Trondheim spektrum.

P-huset er kun forbeholdt ansatte. Det vil derfor  bli nødvendig å fremvise adgangskort ved parkering i p-huset. Ansatte som kjører oppfordres til å bruke RIT-C-plasser. Se kart over over RIT-C-plasser her.

Dette er strakstiltak som er innført for å redusere bruken av kollektivtransport for ansatte ved St. Olavs hospital.

Parkeringskapasiteten er begrenset, så vi oppfordrer alle som kan å gå eller sykle til jobb. Vurder også samkjøring om mulig. Tiltakene gjelder foreløpig ut april måned.

Tilbudet om gratis parkering gjelder ikke akuttplasser, ambulanseplasser, blodgiverplasser, vakt- og driftplasser (K1-DRIFT og D) og ansattparkering RiT-A, NTNU, RiT-FIN, LEUT og RUST. Stengte barnehager/skoler

Barnehager og skoler skal ha tilbud til barn av alle ansatte på sykehuset, også de som ikke arbeider direkte med pasienter. 
Gå til Kilden for å laste ned skjema som bekrefter at du har rett på barnepass (PDF).


Møtevirksomhet reduseres til et minimum

Møter skal gjennomføres som telefonmøter der det er mulig.Hjemmekontor

Slik jobber du hjemmefra uten å måtte bruke bærbar Puls-PCOppfordring til bruk av videokonsultasjoner

I konsultasjoner hvor fysiske undersøkelser ikke er nødvendig, skal videokonsultasjon vurderes.

Se fremgangsmåte og mer infoStatus for studenter ved MH-fakultetet

Les oppdaterte råd og retningslinjer fra NTNU

Ikke håndhils eller klem

God håndhygiene er viktig for å begrense smitte. 
St. Olavs hospital råder ansatte og andre i sykehuset om ikke å håndhilse eller klemme når de treffer noen, i tillegg til grundig og ofte håndvask.Smitteregime og beskyttelsesutstyr

Les anbefalte rutiner på FHI.no

Informasjon om elektive pasienter

Av hensyn til bemanningssituasjon, forsyningssituasjonen for kritisk utstyr og smittevern er følgende besluttet for planlagt pasientaktivitet ved hele St. Olavs hospital:

Alle polikliniske konsultasjoner skal gjennomføres på videokonsultasjon eller telefonkonsultasjon hvis mulig. Ellers usettes all planlagt aktivitet som etter en medisinskfaglig vurdering kan vente.

Dette gjelder all pasientkontakt; poliklinikk, operasjoner, innleggelser, prøvetaking, undersøkelser og lignende.

Disse beslutningene gjelder så langt for uke 12 og 13.

Endringene medfører ingen forandring for øyeblikkelig hjelp, kreftbehandling og annen behandling som ikke bør vente.

Alle som blir berørt av utsettelse og endringer blir kontaktet av sykehuset. Berørte pasienter får beskjed om hvordan de skal forholde seg videre. Ikke ring sykehuset.

Les sak på stolav.no: Reduserer planlagt aktivitet


Øyeblikkelig hjelp

Hvis avtalen ikke kan utsettes, skal pasientene tas inn til behandling under dråpesmittetiltak.Alle pasienter med luftveisinfeksjoner skal testes for korona

Alle pasienter som legges inn på sykehuset med symptomer på luftveisinfeksjon skal testes for koronasmitte.

Indikasjon for testing gjelder alle innlagte pasienter i helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer: hoste, feber, tungpustethet.

Testing av asymptomatiske personer ikke skal gjennomføres.

Les mer på fhi.no: Testing og diagnostikk for nytt koronavirus


Informasjon til henvisende leger

Klinikk for bildediagnostikk vil kun utføre helt nødvendige undersøkelser av pasienter som ikke er innlagt i sykehuset. Hovedårsaken er å unngå unødig smitteeksposisjon i sykehusets lokaler. Vi vil derfor be om dere i denne perioden kun henviser til undersøkelser hvor funnet får direkte behandlingsmessige konsekvenser.

Les mer: Brev til henvisende leger fra Klinikk for bildediagnostikk
 

Informasjon til media/oppdaterte tall

Oppdaterte tall på koronasituasjonen ved St. Olavs hospital:

Antall ansatte med covid-19-smitte: 13

Antall innlagte pasienter med Covid-19: 8
* Antall av disse pasientene på intensiv: 1
* Antall av disse pasientene på respirator: 0 

Antall ansatte i karantene og/eller hjemme med luftveissymptomer: 106 (av omtrent 10.500 ansatte)

Oppdatert 04.04.2020 kl. 10:00.


Mediekontakt

Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne.

Telefon: 930 36 997


 • .
  31.03.2020
  ​Pressemelding: Ni koronaprøver feilanalysert

  En menneskelig svikt førte til at det ble gitt feil svar på ni koronaprøver natt til søndag 29. mars. Svikten ble oppdaget av laboratoriets kontrollrutiner. Alle som fikk feil svar ble kontaktet umiddelbart.

 • 30.03.2020
  – Vi har plass til alle!

  – Vi har plass til alle som trenger øyeblikkelig hjelp, selv om vi er i en spesiell situasjon. Du må ikke vente med å ta kontakt, oppfordrer administrerende direktør Grethe Aasved.

 • 25.03.2020
  – Skal ikke gi et dårligere tilbud til andre pasienter

  St. Olavs hospital forbereder seg nå på mange fronter for å kunne håndtere et større antall koronapasienter. På ortopeden får leger og sykepleiere opplæring i lungesykdommer for å avlaste lungemedisinsk avdeling når den fylles opp av Covid-19-smittede.

 • 25.03.2020
  Psykososial støtte til ansatte

  St. Olavs hospital oppretter psykososial støttetelefon for ansatte fra og med onsdag 25. mars.

 • 23.03.2020
  Reduserer planlagt aktivitet til over påske

  St. Olavs hospital har besluttet å forlenge perioden der man utsetter planlagt aktivitet som kan vente. Perioden er nå forlenget til over påske.

 • 18.03.2020
  Etablerer reserve-venteareal på Orkanger

  St. Olavs hospital ønsker ikke at Orkdal Sjukehus skal ha pasienter med covid-19-smitte. Dersom pågangen av pasienter blir stor, kan det bli aktuelt å bruke teltlokalet på utsiden av sykehuset i påvente av transport til St. Olavs hospital i Trondheim.

 • 17.03.2020
  – Vi kan stå overfor vår største utfordring

  VIDEOBLOGG: Direktør Grethe Aasved påpeker at vi alle står i en krevende situasjon som utfordrer oss, og at vi som jobber i helsesektoren har et spesielt og stort ansvar i møte med koronapandemien.

 • Bilde av en gravidmage
  16.03.2020
  Informasjon til fødende

  Fødeavdelingen ved St. Olavs hospital har innført en rekke tiltak knyttet til koronasituasjonen. Her er informasjon til deg som venter barn.

 • 15.03.2020
  Reduserer planlagt aktivitet

  Fra mandag 16. mars vil St. Olavs hospital utsette en del planlagte operasjoner og polikliniske timer som kan vente. – Dette gjør vi for å prioritere de sykeste og være i stand til å ta imot pasienter med covid-19-smitte, sier administreren...

 • video
  13.03.2020
  Oppfordrer til bruk av videokonsultasjoner

  I konsultasjoner hvor fysiske undersøkelser ikke er nødvendig, skal videokonsultasjon vurderes.

 • 12.03.2020
  Nye tiltak knyttet til koronapandemien

  Regjeringen innførte 12. mars tiltak for å redusere smitten av koronavirus. Følgende tiltak gjelder for alle ansatte på St. Olavs hospital.

 • 12.03.2020
  Hjemsendte studenter skal møte på jobb på sykehuset

  Studenter skal fortsatt møte på jobb dersom de har et ansettelsesforhold på St. Olavs hospital, selv om all praksis avsluttes etter at NTNU har avlyst alt av fysisk, timeplanfestet undervisning og praksis.

 • 12.03.2020
  Nye smitteverntiltak på sykehuset

  Besøk til inneliggende pasienter skal nå begrenses til et minimum, og kantinene tar grep for å unngå at folk sitter for tett.

 • 09.03.2020
  Koronasmittet innlagt på St. Olavs hospital

  Mandag 09. mars ble en person innlagt på St. Olavs hospital med Covid-19.

 • koronavirus
  08.03.2020
  Ikke håndhils eller klem

  God håndhygiene er viktig for å begrense smitte. St. Olavs hospital råder ansatte og andre i sykehuset om ikke å håndhilse eller klemme når de treffer noen, i tillegg til grundig og ofte håndvask.

 • 27.02.2020
  Forberedt på koronautbrudd

   St. Olavs hospital er forberedt på å håndtere smittede med koronaviruset.

 • illustrasjonsfoto
  31.01.2020
  Følger situasjonen rundt Corona-viruset med årvåkenhet

  Utbruddet av det nye Coronaviruset i Kina har økt i omfang. WHO har valgt å erklære det til en folkehelsekrise av internasjonal betydning (Public Health Emergency of International Concern), noe som betyr at de påtar seg koordinering av til...

 • 24.01.2020
  St. Olav følger situasjonen rundt coronaviruset nøye

  Det nye coronaviruset i Kina skaper nyheter over hele verden, men utbruddet er enn så lenge kun et stort lokalt utbrudd i Kina.   - St. Olavs hospital har beredskapsplaner og prosedyrer for å ta imot pasienter med luftveissymptomer fra områ...

Beredskapsplanverket skal bidra til at St. Olavs hospital kan tilby befolkningen nødvendige og forsvarlige helsetjenester også når ekstraordinære kriser og hendelser oppstår.

Mediekontakt

Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne.
Telefon: 930 36 997.

Pressesenter

Ved behov opprettes pressesenter. Dette gir media et sted å jobbe fra og eventuell pressebrief eller pressekonferanse finner sted her:

 • 1930-bygget på Øya
 • Harald Hardrådes gate 13
 • 1. etasje  
 • Møterom 30M11
   


 

GRØNN, GUL eller RØD BEREDSKAP

Beredskapsnivå:

GRØNN beredskap

Kriterie:

 • De ressurser og tiltak som er avsatt til å håndtere normalrisiko og normalbelastning er tilstrekkelig. 

Tiltak:

 • Normal drift
 • Vurdere forsterkning av AMK med Medisinsk stab, Krisestab og/eller Kriseledelse

GUL beredskap

Kriterie:

 • Det foreligger en uavklart situasjon der det kan bli behov for ekstraordinære ressurser
 • Det er stor fare for at en uønsket, alvorlig hendelse kan inntreffe og det er usikkert om de ordinære ressursene strekker til
 • En alvorlig hendelse av begrenset omfang har skjedd og der situasjonen kan håndteres med utvidet innsats/ekstraordinære tiltak i deler av organisasjonen

Tiltak:

 • Krisestab etableres
 • Kriseledelse informeres og etablering av kriseledelse vurderes
 • Varsling iht varslingsplan
 • Relevante enheter bemanner opp
 • Orientering om gul beredskap til resten av organisasjonen

RØD beredskap

Kriterie:

 • Alvorlig uønsket hendelse, krise eller katastrofe.

Tiltak:

 • Krisestab etableres
 • Kriseledelse etableres
 • Beredskapsledelse vurderes
 • Varsling iht varslingsplan:Relevante enheter bemanner opp
 • Orientering om rød beredskap til resten av organisasjonen


Ved hendelser på annet sted enn på Øya (for eksempel Røros sykehus eller BUP Lian), kan leder/stedfortreder/vakthavende høyne beredskap i eget myndighetsområde.

Den myndighet som har besluttet beredskapsnivå har myndighet til å redusere beredskapsnivået.

AMK skal varsles ved endring i beredskapsnivå.

Krisestab

 • Beredskapssjef (Stabssjef)
 • AMK-lege
 • Avdelingssjef AMK-sentral
 • Leder Diagnostikk og behandling (ved storulykker og andre hendelser der behandling av pasienter inngår)
 • Kommunikasjonsdirektør/-rådgiver
 • IKT-sjef (kun ved IKT-hendelser)
 • Teknisk vakt/representant for relevant fagseksjon ved Driftsservice (ved interne hendelsen utenom IKT)

Ved stabssjef/beredskapssjefs fravær kan avdelingssjef AMK-sentralen, kommunikasjonsdirektør og AMK-lege fungere som stedfortreder. 

Kriseledelse

 • Administrerende direktør
 • Klinikksjef Kirurgisk klinikk
 • Klinikksjef Medisinsk klinikk
 • Klinikksjef Klinikk for anestesi og intensivmedisin/akutt- og mottaksmedisin
 • Divisjonssjef Psykisk Helsevern
 • Divisjonssjef St. Olavs driftsservice
 • Kommunikasjonsdirektør
 • IKT-sjef
 • Beredskapssjef

I tilfelle av administrerende direktørs fravær kan klinikksjefene for Kirurgisk klinikk, Medisinsk klinikk og Klinikk for anestesi og intensiv/akutt- og mottaksmedisin fungere som stedfortreder. 
 

(Revidert versjon 2.1. Gjelder fra 01.11.2012)

Praktisk informasjon

Informasjon om koronapandemien

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

På grunn av koronapandemien har sykehuset innført tiltak. Åpningstider som er oppgitt på denne siden stemmer kanskje ikke. Se oppdatert info på https://stolav.no/beredskap.


Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Kapell/bårekapell

​Inngang for pårørende i Laboratoriesenteret, Einar Tambarskjelves gate (på sørsiden av bygget).

Kiosk, butikker, blomster og frisør

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon for bestilling av time: 72 82 54 14

Åpningstider:08:00 - 17:00 mandag til fredag.

Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Kundesenter

St. Olavs Driftsservice Kundesenter:
 • ​Telefon 06750 (døgnåpent)
 • Besøksadresse: Forsyningssenteret, 1. etg, Øya, Trondheim
 • E-post: kundesenter@driftsservice.no
 • Åpningstider skranke: Mandag-fredag 07:00-15:30.

Mandag-Fredag 07:00-15:00.


Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Mat og servering

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Pasientbibliotek

​​Pasientbiblioteket ligger i 1. etasje i Kunnskapssenteret.

MERK SOMMER: Pasientbiblioteket er sommerstengt en periode i juli og august.

Ordinære åpningstider er mandag - torsdag kl. 0900 - 1200  og  1330 - 1500. Fredager er biblioteket stengt.

Pasientbiblioteket låner ut bøker, lydbøker og tidsskrifter til pasienter og ansatte. Én gang i uka er det boktraller i avdelingene. I dagligstuene rundt om på sykehuset er det utplassert bøker som kan lånes og leses av alle.​

Pasienthotell Hotell St. Olav

Pasienthotellet Hotell St. Olav ligger på Øya i Trondheim

 og driftes av Norlandia.

Se nettsidene til Norlandia for priser og rombestilling

Les mer om pasienthotellet

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Fant du det du lette etter?