Revmatologisk dag- og døgnenhet

Systemisk sklerodermi. Årskontroll og oppfølging

Systemisk sklerodermi er en bindevevssykdom som i noen tilfeller kan gi utvikling av forhøyet trykk i lungekretsløpet. Denne tilstanden kan være under utvikling før den gir symptomer. Du må derfor følges opp hvert år slik at tilstanden avdekkes tidligst mulig. Da kan utviklingen begrenses ved bruk av medikamenter.


I tillegg vurderer vi også ledd, hud, utvikling av sår på fingre og tær, lunge- og nyrefunksjon, blodtrykket og din fysiske funksjon.

Innledning

Oppholdet forventes å vare en dag, fra klokken 9.00 til 16.00. Det kan bli noe ventetid mellom undersøkelsene. Dersom du ikke skulle bli ferdig med de nødvendige undersøkelsene, kan du overnatte på pasienthotellet.

Vi anbefaler at du tenker over eventuelle problemstillinger som du ønsker å drøfte med sykepleier/lege under oppholdet.

Henvisning og vurdering

Du mottar brev fra Revmatologisk avdeling om dato for fremmøte og eventuelle forberedelser.
Du skal alltid ta blod- og urinprøve hos fastlegen en uke før oppmøtet. Rekvisisjon for dette er vedlagt innkallingen. Prøvene har primært til hensikt å gi et bilde på nyrefunksjonen og eventuell betennelsesaktivitet i kroppen.

Du må ta med oppdatert medisinliste. Ved tvil, kontakt fastlegen om dette.

Utredning

Du møter om morgenen på Revmatologisk avdeling og melder deg i ekspedisjonen. Utredningen ventes å ta hele dagen. Du tas imot av sykepleier som måler blodtrykket, pulsen, temperaturen, høyden og vekten. Du gis mulighet for samtale med sykepleier om sykdomsrelaterte problemstillinger.


I løpet av dagen vil følgende undersøkelser/vurderinger gjennomføres:

 • Spirometri med CO diffusjon, dvs pusteprøve, som avspeiler din lungefunksjon.    
  Utføres av sykepleier ved lungeavdelingen. Varighet ca. ½ time.
 • Ultralyd av hjertet, hvor bl.a. trykket i lungekretsløpet vurderes.
  Utføres av lege eller annet personell ved hjerteavdelingen. Varighet ca. ½ time.
 • Vurdering ved ergoterapeut av fingerfunksjonen. Raynauds syndrom, stram hud og sår.
  Foregår i ergoterapilokalene i 1. etasje, Bevegelsessentret. Varighet ca. 1 time.
 • Vurdering av den fysiske funksjonen ved fysioterapeut.
  Foregår i fysioterapilokalene i 1. etasje, Bevegelsessentret. Varighet ca. 1 time.

Du vil få tilbud om ledsager til de forskjellige undersøkelsene.

Les mer om Leddundersøkelse - Ømme og hovne ledd

Leddundersøkelse - Ømme og hovne ledd

Hovne og ømme ledd kan være symptom på revmatisk sykdom.Lege eller sykepleier undersøker de aktuelle ledd med hensyn på ømhet, hevelse og smerte.

 1. Før

  Det kreves ingen forberedelse.

 2. Under

  Undersøkelsen gjøres som en klinisk undersøkelse med tanke på bevegelighet, hevelse og smerte. Det kan gjøres ultralyd.

 3. Etter

  Oppfølging gjøres individuelt etter de kliniske funn.

Vær oppmerksom

Det er ingen risiko forbundet med undersøkelsen.

Gå til Leddundersøkelse - Ømme og hovne ledd

Avdeling
Revmatologisk poliklinikk
Sted
Bevegelsessenteret
Oppmøte
4. etasje
Les mer om Ultralyd av hjertet

Ultralyd av hjertet

Ekkokardiografi er en ultralydundersøkelse av hjertet der vi kan se på de ulike hjertekamrene, på hjerteklaffene og på blodgjennomstrømmingen i hjertet.

 

Vi bruker ekkokardiografi ved utredning av de fleste hjertesykdommer og medfødte hjertefeil og er veldig viktig før operasjon på hjerteklaffene. Undersøkelsen kan også være nyttig for å se om hjertet pumper godt ved alvorlige sykdommer i andre organer. Vi vurderer hjertemuskelen, hjerteklaffer og de store blodkarene som går til og fra hjertet. Metoden beskriver også blodtrykket i lungekretsløpet.

 

 1. Før

  Undersøkelsen krever ingen spesielle forberedelser. Du kan spise vanlig. Eventuelle medisiner tar du på vanlig måte før og etter undersøkelsen.

 2. Under

  Ved undersøkelsen må du ligge i sideleie på en benk. Vi holder et lite ultralydinstrument mot brystveggen din, og vi bruker en gel på huden din som du kjenner er litt kald.

  Opptakene blir gjennomgått nøye og beskrevet av lege med kompetanse innen hjerteultralyd.

  Undersøkelsen er smertefri. Enkelte pasienter kjenner imidlertid lett ubehag når vi holder ultralydinstrumentet mot brystveggen.

  Undersøkelsen varer vanligvis i 30 ‐ 45 minutter.

  Foto: St. Olavs hospital

   

 3. Etter

  Etter undersøkelsen kan du reise hjem eller du skal tilbake til avdelingen. Det er vanlig å få et foreløpig resultat umiddelbart etter undersøkelsen. Vi sender skriftlig svar til henvisende avdeling, sykehus eller fastlege.

Vær oppmerksom

Det er ingen risiko forbundet med en ekkokardiografisk undersøkelse.

Gå til Ultralyd av hjertet

Avdeling
Hjertemedisinsk poliklinikk
Sted
Akutten og Hjerte-lunge-senteret
Les mer om Spirometri

Spirometri

Spirometri er en undersøkelse som måler lungefunksjonen din. Den gir primært informasjon om luftveienes tilstand. Lungefunksjonsprøven måler hvor mye luft du maksimalt får til å puste ut (FVC), og hvor raskt du får til å puste ut luften (FEV1 og PEF)

 

 

 1. Før

  For at testen skal gi riktigst mulig resultat er det viktig at du:
  • unngår å spise et større måltid 1 time før undersøkelse

  • unngår bruk av tobakk undersøkelsesdagen

  • ikke anstrenger deg like før undersøkelse (1 time)

  • blir målt og veid før undersøkelsen

  Hvis mulig - unngå å ta luftveisåpnende inhalasjonsmedisin:
  •  6 - 48 timer før undersøkelsen, avhengig av inhalasjonsmedisin.

  Eventuelle inhalasjonssteroider kan brukes som vanlig. Alle andre faste medisiner tas som vanlig.

  Dersom du føler deg dårlig, kan du ta dine luftveisåpnende inhalasjonsmedisiner. Viktig at du da noterer ned tidspunktet du tok medisinen. Noen medisiner kan påvirke resultatet av pusteprøven, derfor bør du alltid på forhånd opplyse hvilke medisiner du bruker.

  Alt dette vil du få informasjon om fra helsepersonell før undersøkelsen.

 2. Under

   

  Under undersøkelsen skal du sitte på en stol. Du får på en neseklemme og skal deretter puste gjennom et rør, så mye og så fort du kan. Dette gjentas flere ganger. Sykepleier vil hele tiden forklare hva du skal gjøre. Riktig utført spirometri kan være en kraftanstrengelse. Undersøkelsen er smertefri.

  Hvis du er tungpustet kan vi forta en ny test etter at du har pustet inn en medisin. Dette gjøres for å teste medisinens virkning på den enkelte og kalles "Spirometri med reversibilitetstest". Da ser vi om pusten forbedres etter at du har fått luftveisutvidende medisiner. 

 3. Etter

  Når testen er gjennomført flere ganger, er det registrert informasjon om lungefunksjonen din. Lege vil se over og kommenterer undersøkelsen.

Vær oppmerksom

Det er ingen risikoforhold i forbindelse med denne undersøkelsen.

Gå til Spirometri

 

 

 

Behandling

Etter at alle planlagte undersøkelser er gjennomført vil du møte lege for oppsumering. Dere vil samtale om relevante symptomer som kan være  tungpust/brystsmerter, hud og leddplager, sår på fingre og tær, fordøyelsesplager og avføringslekkasje. Videre vil legen gå igjennom svar på gjennomførte undersøkelser og blod- og urinprøver. Det kan også være nødvendig med videre kliniske undersøkelser, som for eksempel vurdering av stramhet i hud og leddundersøkelse. Du få informasjon om aktuell sykdomsaktivitet vurdert på bakgrunn av gjennomførte undersøkelser og funn. Videre tiltak blir gjennomgått.

 

Oppfølging

Ved tegn til økt sykdomsaktivitet planlegges videre utredning og behandling. Dersom tilstanden er stabil planlegges ny årskontroll. Du og din fastlege vil motta epikrise fra oppholdet. Ved symptomer på oppbluss av sykdommen mellom årskontrollene må du kontakte fastlegen som vil vurdere behovet for henvisning til Revmatologisk avdeling.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

​Sykehusapoteket ligger i Kunnskapssentret​

Åpningstider:
 • Mandag - Fredag: 0900 - 1900
 • Lørdag: 1000 - 1400
Telefon 73 86 42 00
 

Besøkstid/visittid

​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Henvisning til behandling og undersøkelse

​Normalt er det fastlegen som henviser til en avdeling på sykehuset. Hvis avdelingen ikke har oppgitt noe annet, så må du kontakte din fastlege for å få hjelp.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Kiosk, butikker, blomster og frisør

Kiosker:

 

Butikker:

 • Bunnpris storbutikk ligger i Elgesetergate 18
 • Coop Prix  ligger i ​Klostergata 46

Blomster:

Kioskene på Øya-området selger friske blomster.

 

Frisør

​​​Den private frisørsalongen har to avdelinger, og er åpen for alle:

 • Gastrosenteret, 1. etasje
 • Øya Helsehus, 1.etasje

Telefon for bestilling av time: 72 82 54 14

Åpningstider:08:00 - 17:00 mandag til fredag.

Frisørene kan komme opp i avdelingen om du ikke kommer deg ned til frisørsalongen.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Mat og servering

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Vi ringer tilbake (callback)

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men noen enheter har tilbudet om å ringe deg tilbake.  

Mer informasjon om hvordan callback fungerer og hvordan du enklest får hjelp av oss på telefon

Fant du det du lette etter?