HelsaMi
Psykisk helsevern

STEPPS/ STAIRWAYS

STEPPS/ STAIRWAYS er et todelt behandlingstilbud for personer som har som har problemer med å regulere sine følelser. Mange av deltakerne har diagnosen emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, også kjent som borderline personlighetsforstyrrelse. 

 

 

 

Innledning

Personer som deltar på STEPPS og STAIRWAYS kjennetegnes ofte av:
 • svært høy følsomhet for emosjonell stimuli
 • svært intense følelser og reaksjoner på emosjonell stimuli som er vanskelig å regulere
 • at det ofte tar lengre tid å «lande» etter en emosjonell episode
Målsettingen med å delta i behandlingen er at du skal lære deg ferdigheter som kan hjelpe deg med å regulere emosjoners intensitet og varighet.

 

 

Henvisning og vurdering

For å få behandling i spesialisthelsetjenesten trenger du henvisning. Fastlegen er den som oftest henviser til utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten, men det er også andre helsepersonell som kan henvise. Spesialisthelsetjenesten vil da på bakgrunn av Helsedirektoratets prioriteringsveileder "Psykisk helsevern for voksne" avgjøre om du har krav på behandling i spesialisthelsetjenesten.  

Dersom du har krav på behandling vil du få innkalling til en vurderingssamtale.

Før

Behandlingen krever ingen forberedelser.

Under

STEPPS og STAIRWAYS er et todelt behandlingstilbud, der STEPPS er første del og STAIRWAYS er del to. Behandlingen foregår poliklinisk, som betyr at du ikke er innlagt under behandlingen.

STEPPS og STAIRWAYS er basert på kognitiv adferdsterapi, skjematerapi og systemterapi, samt mindfulness-øvelser.

I løpet av behandlingsperioden inviteres det til forsterkningsteamkvelder der vi gir informasjon om emosjonsreguleringsvansker og behandlingen. 

STEPPS

Stepps er et gruppebehandlingstilbud som pågår i 21 uker. Gruppen består av 8 - 10 deltagere som møtes ukentlig hvor du som deltaker får en grunnleggende innføring og trening i ferdigheter for emosjonsregulering. For noen kan det være aktuelt å gjennomføre STEPPS-programmet to ganger.

Du får hjemmeoppgaver mellom samlingene. Det er viktig at du jobber med oppgavene, slik at du får lært de nye ferdighetene. STEPPS kan gjennomføres på tre ulike måter:

 • Tre timer gruppeterapi og individuell samtale
 • Tre timer gruppeterapi og individuell samtale, pluss 1,5 time med fordypning i gruppe
 • Tre timer gruppeterapi  

STAIRWAYS

STAIRWAYS er andre del av behandlingsprogrammet og pågår i cirka ett år. Du og behandler vurderer om dette vil være et aktuelt tilbud for deg etter at du har gjennomført STEPPS-programmet. I STAIRWAYS jobber vi videre med integrering av grunnleggende ferdigheter og fordypning i enkelte temaer. 

Etter

Etter endt behandling vurderer vi sammen med deg om du har behov for videre oppfølging. Det er viktig at du fortsetter å bruke ferdighetene du har lært i behandlingen.

Vi har også en brukerrepresentant som jobber sammen med deltakerne om å lage tilbud utenfor institusjonen.

Kontaktinformasjon

Adresse til St. Olavs hospital

Postadresse

​Sykehuset har en felles postadresse for alle avdelinger og enheter. Se under (sett inn navnet på mottaker/avdeling/person):

​St. Olavs hospital HF
[avdeling/mottaker]
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

 

Besøksadresse/oppmøtested

Vi har mange avdelinger og mange lokasjoner i Trøndelag. Du finner besøksadressen til hvert enkelt avdeling her:


Kart

Telefon sentralbord

Sentralbord: 72 57 30 00
Sentralbord Røros sykehus: 72 82 33 00

Praktisk informasjon

Besøkstid/visittid

​Besøkstidene varierer fra avdeling til avdeling. Flere avdelinger har åpen besøkstid, og da kan du avtale besøk med personalet på den enkelte avdeling. Det kan være lurt å undersøke besøkstidene ved den enkelte avdeling på forhånd.

Røros sykehus har åpen besøkstid, men ta gjerne kontakt med sengeposten ved spørsmål på telefon 72 82 32 91.Betaling/egenandeler - gebyr / ikke møtt til time

Blodprøve

E-post til sykehuset

​Du har mulighet til å kontakte sykehuset via e-post. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Henvendelser med helse- eller personopplysninger skal ikke sendes på e-post til St. Olavs hospital. Sykehuset besvarer ikke slike spørsmål via e-post.  Vi ber om at dette overholdes for å hindre at helse- og personopplysninger publiseres og at sensitive opplysninger sendes til uvedkommende.


Fotografering, filming og lydopptak på St. Olav

Hvis du skal fotografere eller filme på St. Olavs, må du tenke gjennom om ​det er lovelig.

​Les mer om fotografering, filming og lydopptak på St. Olav


Henvisning til behandling og undersøkelse

​Normalt er det fastlegen som henviser til en avdeling på sykehuset. Hvis avdelingen ikke har oppgitt noe annet, så må du kontakte din fastlege for å få hjelp.

Internett og Wi-Fi

St. Olavs hospital tilbyr et trådløst gjestenett som heter HMNGuest. Gjestenettet er tilgjengelig ved alle sykehusets lokasjoner i hele regionen. 
 • Koble til deg trådløsenettet HMNGuest.
 • Åpne nettleseren og følg veiledningen.
 • Du vil få en SMS med brukernavn og passord. 
 • Passord er gyldig i én uke.

Legevakt Trondheim

Legevaktene driftes av kommunene.

 • Adresse: Mauritz Hansens gate 4, Øya, Trondheim.
  (ved siden av Øya helsehus og vis á vis Pasienthotellet).
   
 • Telefon: 116117
Legevakta driftes ikke av St. Olavs hospital. Alle henvendelser ang. Legevakta må rettes til Trondheim kommune.

Oversikt over ansatte

​Vi publiserer ikke oversikt over alle ansatte på sykehuset.

Her finner du oversikt over ledelsen på sykehuset:

 

Røyking

Det er ikke tillatt å røyke på sykehusets område. Kiosker inne på sykehusområder selger ikke tobakksvarer.

Tobakksskadeloven (også kalt røykeloven) forbyr også bruk av e-sigaretter, både med og uten nikotin.

Om røykeloven og røykeforbudet (Helsedirektoratet)

Fant du det du lette etter?